“Ten komentarz jest po prostu złośliwy, a to magistratowi nie uchodzi”. Mieszkańcy Osiedla Klemensa odpowiadają rzecznikowi prasowemu prezydenta Torunia

Box2 Wiadomości
Fot. Wojciech Giedrys

Po konferencji prasowej komitetu My Toruń i mieszkańców Osiedla Klemensa ,dotyczącej przebudowy ul. św. Klemensa, głos zabrał urząd miasta. Dziś do tego sprostowania urzędników odnieśli się mieszkańcy Osiedla Klemensa. Poniżej prezentujemy ich odpowiedź w całości:

Z ogromnym zdumieniem przeczytaliśmy dzisiaj wyjaśnienie pani Rzecznik dotyczące relacji z konferencji prasowej Komitetu Wyborczego My!Toruń z naszym udziałem, która odbyła się 3 października. W Wyjaśnieniu możemy przeczytać, że w mediach podano nieprawdziwe informacje.

Oto nasza odpowiedź na poszczególne wypowiedzi Pani Rzecznik:

“Konsultacje społeczne w sprawie III Etapu Budowy Trasy Średnicowej Północnej prowadzone są zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konsultacji Społecznych. Opinia, że proces konsultacyjny jest pozorny, nie ma pokrycia w faktach, ponieważ konsultacje nie zostały podsumowane i nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. Ze względu na wydłużony termin przesyłania uwag drogą mailową i listową oraz  dużą ilość i obszerność materiału, a także złożone dodatkowe propozycje koncepcji projektowych, potrzeba więcej czasu na dokonanie analizy zebranego materiału”.

Ponieważ raportu ze spotkania nie było w regulaminowym terminie i nie było ŻADNEJ informacji o tym, dlaczego nie został w terminie sporządzony, czy i kiedy powstanie, uzasadnione jest stwierdzenie o NIEREGULAMINOWYM prowadzeniu konsultacji. Jeżeli słyszymy, że na nasze uwagi jest za późno (a tak było na spotkaniu 4 lipca), to trudno nie uznać konsultacji za pozorne.

W związku z powyższym na stronie www.konsultacje.torun.pl jest dostępny raport wstępny, który zawiera zestawienie i treść zebranych uwag i propozycji. W rubryce “odpowiedź” zacytowano na razie jedynie informacje przekazywane podczas otwartego spotkania z mieszkańcami. Pozostałe zagadnienia będą omówione w pełnej wersji raportu, która będzie także zawierać podsumowanie i informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag i propozycji.

W raporcie wstępnym możemy przeczytać następujące NIEPRAWDZIWE informacje:

“PYTANIE: Po co ma być betonowana ulica św. Klemensa?”

ODPOWIEDŹ: Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy.”

PYTANIE: Jestem mieszkanką osiedla św. Klemensa. Czy las ma być zabetonowany? Czy miasto ma za dużo pieniędzy na absurdalne inwestycje, które zniszczą nasze osiedle? To jest zakątek szczególny w naszym mieście, teren rekreacyjny, miejsce spacerów. Nie można burzyć takiego zakątka”

ODPOWIEDŹ: Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy.”

“PYTANIE: Jestem mieszkańcem ul. Dobrej, po co ponosić koszty związane z wycinką drzew na ul. Klemensa, kiedy dalej jest droga polna, jesteśmy zadowoleni z układu komunikacyjnego w tej okolicy, po co to zmieniać?”

ODPOWIEDŹ: Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy.

Jak widać na trzy nasze pytania usłyszeliśmy tę samą odpowiedź, która jest nieprawdziwa. Na ulicy św. Klemensa na tyłach naszych domów jest leśny dukt, nie ma tam płyt betonowych, więc ulica byłaby ZBUDOWANA, a nie POWIĘKSZONA. Dla ucięcia spekulacji załączamy fotografię.

Mieszkańcy ul. Klemensa są ważnym uczestnikiem procesu konsultacyjnego i podobnie jak inni zainteresowani, będą proszeni o udział w dalszych działaniach wynikających z procedury konsultacyjnej. Wniosek złożony przez Dom Zakonny Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela nie dotyczy budowy hotelu, ale rozbudowy domu pielgrzyma w celu organizacji wydarzeń rożnego typu przy parafii Redemptorystów – potrzebę taką sygnalizują członkowie wspólnoty parafialnej.

Jesteśmy członkami wspólnoty parafialnej, niczego się nie domagaliśmy, o niczym nie byliśmy informowani, a jesteśmy w kościele co tydzień. 

W treści wniosku nie ma informacji o kilkupiętrowym charakterze rozbudowy – mowa jest o dobudowaniu parterowej części konferencyjno-gastronomicznej od strony ul. św. Józefa. Nieprawdą jest, że miasto przymierza się do remontu Trasy Średnicowej Północnej – miasto planuję budowę nowej trasy, remontowane mogą być jedynie już istniejące trasy.

Relacjonowano ustne wypowiedzi uczestników spotkania. Osoba mówiąca o “remoncie” przejęzyczyła się mając na myśli “rozbudowę” istniejącego już odcinka. Ten komentarz jest po prostu złośliwy, a to Magistratowi nie uchodzi.

Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że miasto planuje poszerzenie i rozbudowę ulicy św. Klemensa, że powstanie tu regularna i szeroka ulica. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ulica św. Klemensa przewidziana jest jako droga lokalna, o szerokości około 6 metrów (czyli takiej jaka jest obecnie). Planowane są prace na odcinku od ul. Dobrej do wjazdu w kierunku UMK i Grunwaldzkiej.

Nieprawda, obecnie jest to wąska droga. Planowane jest zabranie naszych ogródków na terenach dzierżawionych od miasta. Doprowadzenie obszaru od strony ulicy św. Klemensa do występującego tu obecnie zazielenienia (roślinność zielna, krzewy i drzewa) wymagało ze strony mieszkańców działań podejmowanych przez okres wielu lat – nasadzenia, podlewanie, podstawowa pielęgnacja.

Po czterdziestu latach udało się utworzyć wzdłuż posesji przy ulicy Dobrej od strony ulicy św. Klemensa pas zieleni będący znakomitym siedliskiem dla drobnego ptactwa oraz o bardzo bogatej entomofaunie. Wiosenne kwitnienie ałyczy ściąga w ten rejon pszczoły oraz inne owady zapylające, między innymi znaczne ilości trzmieli. Ich obecność przez cały sezon wegetacyjny świadczy o tym, że znalazły one tutaj znakomite siedlisko dla swojego bytowania i rozwoju.

W dobie walki o utrzymanie populacji i działań na rzecz tej grupy owadów znaczenie takiego pasa zieleni odgrywa niebagatelną rolę. Na terenie ogródków rośnie zabytkowy dąb, który po wytyczeniu tam jezdni i chodnika uschnie. Wśród ptaków należy przede wszystkim zwrócić uwagę na gniazdowanie sikor oraz kosów.

Teren jest chętnie nawiedzany także przez inne gatunki ptaków śpiewających, a także coraz rzadsze w naszym regionie wróble. W przypadku zniszczenia tego terenu i wybudowania drogi dojdzie do bezpowrotnej utraty tego cennego siedliska przyrodniczego. Żadne działania ze strony włodarzy miasta nie zapewnią jego odtworzenia.

Ulica św. Klemensa nie będzie również obciążona poprzez parkujące tam pojazdy. Miejsca parkingowe zostaną zbudowane przy okazji rozbudowy bazy sportowej UMK, w przeważającej części będą one zlokalizowane na terenie należącym do uczelni. Zgodnie z miejscowym planem na zapleczu działek należących do Zakonu Redemptorystów planowana jest również droga, na której po stronie klasztoru powstaną miejsca do parkowania. Ich lokalizacja wynika, z umiejscowienia w pobliżu placówek oświatowych oraz świątyni.

Co to znaczy “w przeważającej części”? (Miejsca parkingowe zostaną zbudowane przy okazji rozbudowy bazy sportowej UMK, w przeważającej części będą one zlokalizowane na terenie należącym do uczelni.) A gdzie będzie pozostała część?

Nieprawdą jest również, że mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją Trasy Średnicowej Północnej dopiero podczas spotkania 4 lipca. Projekty zostały opublikowane w miejskim serwisie internetowym  22 czerwca 2018 roku.

Informacje zawarte na stronie www.konsultacje.torun.pl przed zebraniem zostały opisane językiem niejasnym dla laika, podobnie jak załączone tam plany. Studiowaliśmy je z sąsiadami i nie potrafiliśmy zrozumieć co i i gdzie ma powstać. Dopiero podczas spotkania 4 lipca, a wiec niecałe 2 tygodnie później większość z nas zrozumiała, co jest na tych mapach.

Taki ton wypowiedzi Pani Rzecznik nie przekonuje nas o deklarowanym traktowaniu nas jako “ważnego czynnika procesu konsultacyjnego”. Mamy nadzieję, że to się zmieni.

Mieszkańcy Osiedla Klemensa, uczestniczący w konferencji prasowej KWW My!Toruń

Mieszkańcy działek św. Klemensa mówią „nie” asfaltowaniu lasu

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *