Toruń dla przedsiębiorców. Miasto zdradza szczegóły programu pomocowego

Box2 Wiadomości
fot. Małgorzata Litwin dla UMT

Wsparcie dla toruńskich przedsiębiorców będzie polegać na odroczeniu płatności lub rozłożeniu ich na raty. W najbliższych dniach zmiany obejmą także sektor edukacji, ponieważ szkoły będą musiały zacząć działać w trybie zdalnym.

W chwili obecnej w powiecie toruńskim 400 osób objętych jest kwarantanną. Dwanaście z nich znajduje się w miejscu zbiorowej kwarantanny, czyli w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. W zeszłym tygodniu z możliwości wsparcia w postaci zrobienia zakupów skorzystało piętnastu mieszkańców.

Spędzajmy raczej czas w zaciszu domowym. Jak już się gdzieś wybieramy, to tylko w sytuacjach koniecznych, niezbędnych. Przypominam podstawową zasadę wzajemnej izolacji – po raz kolejny apeluje prezydent Michał Zaleski.

Miasto przygotowało program “Toruń dla przedsiębiorców”. Jego celem jest wsparcie toruńskich przedsiębiorców wobec negatywnych skutków epidemii koronawirusa i ograniczeń, wprowadzanych w życiu społecznym.

Program ma ulżyć przedsiębiorcom w realizacji ich zadań w okresie kryzysu, związanego z epidemią – mówi prezydent Michał Zaleski.

Najważniejsze cechy tego programu to odroczenia terminów płatności lub rozłożenie ich na raty. Odroczenie terminu płatności będzie możliwe w przypadku podatku od nieruchomości lub opłat za dzierżawę. Natomiast podatek od środków transportowych lub opłata za użytkowanie wieczyste nie mogą zostać odroczone, ponieważ terminy uregulowania pierwszych rat już minęły w połowie marca. W tym wypadku możliwe jest tylko rozłożenie płatności na raty. W Toruniu termin odroczenia płatności został ustalony na 30 września, natomiast rozłożenie na raty możliwe będzie do 15 grudnia.

Osoby, które wynajmują lokale użytkowe od miasta, również będą miały możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia ich na raty. To jednak nie koniec propozycji miasta w tym zakresie.

Przewidujemy także możliwość umorzenia opłat dla najemców. Będzie dotyczyć to tych najemców, którym przepisy rozporządzeń uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej oraz tych osób, które ze względu na panujący stan epidemii mają bardzo ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, chociażby z tytułu rygorów sanitarnych – tłumaczy prezydent Michał Zaleski.

Miasto proponuje najemcom umorzenie 50 proc. płatności za marzec, 75 proc. płatności za kwiecień i poczynając od maja 100 proc. płatności, jeżeli tak długo utrzyma się wyłączenie lokalu z działalności. Co należy zrobić, aby płatności zostały umorzone? Złożyć odpowiedni wniosek.

Tylko złożenie wniosku przez płatnika otwiera drogę postępowania w tych wszystkich sprawach. Samoistnie lub z mocy lokalnego rozporządzenia nie możemy wprowadzić odroczeń płatności, rozłożeń ich na raty czy ewentualnych umorzeń. Decydujący będzie wniosek przedsiębiorcy – informuje prezydent Michał Zaleski.

Ważne zmiany czekają także toruńskie szkoły. Od 25 marca wszystkie placówki oświatowe będą prowadziły działalność o charakterze ograniczonym w formie e-nauki. Nowe przepisy w tej kwestii będą obowiązywać do 10 kwietnia i umożliwią prowadzenie kształcenia na odległość. Za organizację kształcenia na odległość będą odpowiedzialni dyrektorzy szkół. O sposobie prowadzenia nauki muszą oni poinformować kuratorów oświaty oraz rodziców. Ustalenia będzie wymagać także forma kontaktu nauczyciela z uczniami. W praktyce, dydaktycy będą określać tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas z uwzględnieniem zróżnicowania zajęć, równomiernego obciążenia uczniów zajęciami oraz ich możliwości psychofizycznych. Szczegółowe zasady e-nauczania, w tym m.in. związane z ocenianiem i klasyfikacją uczniów, określa rozporządzenie ministerialne z dnia 20 marca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *