Wsparcie dla DPS. 4 mln zł z marszałkowskiego pakietu antykryzysowego

Box2 Wiadomości Województwo box
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

4 mln zł – tyle pieniędzy przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw społecznych w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Pomoc obejmuje również domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz dzienne domy opieki. 

– W sytuacji związanej z epidemią Covid-19 recesji gospodarczej podmioty ekonomii społecznej, z reguły mniej konkurencyjne niż zwyczajne firmy, stają wobec szczególnych trudności. Stąd decyzja o uruchomieniu wsparcia. Wartością dodaną będzie, mam nadzieję, trwała sieć powiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa społeczne zyskają lojalnych odbiorców usług i produktów, a ośrodki wsparcia społecznego solidnych dostawców – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Koordynacją projektu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a same środki są w dyspozycji wszystkich czterech ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie. Potrzeby, jakie pojawiają się w związku z działaniem w warunkach epidemii, domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, dzienne ośrodki opieki i inne tego typu placówki opiekuńcze zgłaszają do ROPS. Wśród zapotrzebowania znaleźć się mogą np. maski, zarówno dla personelu, jak i podopiecznych, bądź też catering dla tych pracowników, którzy zadecydowali o wydłużeniu czasu pracy lub zamieszkaniu w ośrodku z podopiecznymi. Właśnie w tym pomagać mają fundusze, którymi dysponują ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Zadaniem ośrodka będzie znalezienie firmy społecznej, która najlepiej wykona dane zlecenie. Ośrodek zajmie się również opłaceniem produktu lub usługi, dzięki czemu dla DPS są one bezpłatne.

Taka sytuacja miała miejsce Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, który prowadzi  Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo. Pracujące tam zakonnice zamknęły się w DPS z podopiecznym, czekając aż sytuacja epidemiczna się uspokoi. Niezbędny był więc dowóz posiłków i dla pozostających pod opieką DPS 40 osób wymagających całodobowej opieki i dla samych sióstr. Dzięki toruńskiemu ośrodkowi wsparcia ekonomii społecznej Tłok było to możliwe. Ośrodek zlecenie przekazał spółce Victus z Łasina w powiecie grudziądzkim i Grudziądzkiemu Centrum Ekonomii Społecznej Pomost z Grudziądza. Tłok uregulował rachunki za pół maja oraz czerwiec. Opiewały na kwoty 8,6 ty. zł i 6,7 tys. zł. Dzięki temu DPS w Świeciu z cateringu korzysta bezpłatnie. 

Projekt działa dopiero od niedawna i według założeń ma potrwać przynajmniej do końca roku. Na podobnych zasadach jak w Świeciu, pomoc powędrowała łącznie do 25 miejsc, na łączną kwotę 60 tys. zł. Oprócz cateringu środki wykorzystano także na szycie masek, kombinezonów i fartuchów ochronnych oraz kołder, poduszek i kompletów pościeli.

Prowadzony przez samorząd województwa program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce wart jest 740 mln zł. Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *