O czym chcą z nami porozmawiać urzędnicy w 2019 r.? Oto lista konsultacji społecznych

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

Na najbliższej, czwartkowej sesji radni zajmą się planem konsultacji społecznych na 2019 r. Wśród tematów, które zostaną omówione, jest np. rewitalizacja parku na Bydgoskim Przedmieściu, lokalizacja targowiska miejskiego na JAR-ze czy zagospodarowanie terenów zieleni w pobliżu ul. Andersa i Poznańskiej.

Corocznie rada miasta ustala plan konsultacji społecznych. Propozycje do niego mogą składać grupy mieszkańców, rady okręgów i organizacje pozarządowe. Tym razem po weryfikacji wniosków do planu trafi 17 tematów: 10 ogólnomiejskich i siedem lokalnych.

Na tej liście nie ma jednak wielu pomysłów, które zgłaszał Kukiz’15 wspólnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Wśród nich były konsultacje dotyczące pomnika, skweru lub ulicy Romana Dmowskiego.

Co zatem znajdziemy w planie, którym w najbliższy czwartek zajmie się rada miasta? Warto zauważyć, że po raz pierwszy magistrat zorganizuje konsultacje społeczne dotyczące budżetu miasta (na 2020 r.) i wieloletniej prognozy finansowej. Wiele rozmów będzie dotyczyć także zagospodarowania terenów zieleni, np. parku na Bydgoskim czy obszaru popoligonowego między trasą S10 a Andersa i Poznańską.

Poniżej prezentujemy pełną listę tematów:

 1. Ustalenie zasad i kryteriów naboru dzieci do przedszkoli na okres wakacji
 2. Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu
 3. Strategia Polityki Zdrowotnej na lata 2019-2022 (dalszy etap konsultacji społecznych rozpoczętych w 2018 r.)
 4. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji pn. “Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023”
 5. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
 6. Aktualizacja strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.
 7. Budżet miasta na rok 2020 oraz wieloletnia prognoza finansowa miasta na lata 2020-2044
 8. Gospodarka niskoemisyjna a jakość powietrza w Toruniu – propozycje działań wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Toruniu
 9. Punkty aktywności lokalnej – potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie zagospodarowania miejsc służących spędzaniu wolnego czasu
 10. Zmiana kryteriów miejskiego programu stypendialnego dla studentów
 11. Rewitalizacja parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (dokumentacja projektowa)
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem
 13. Lokalizacja targowiska miejskiego na osiedlu JAR
 14. Struga Toruńska oraz staw Kaszownik – rewitalizacja (dokumentacja projektowa)
 15. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasu miejskiego w rejonie skrzyżowania ulic: Przy Skarpie i Ligi Polskiej (dokumentacja projektowa)
 16. Rewitalizacja stawu przy ul. Poznańskiej (koncepcja)
 17. Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze popoligonowym pomiędzy trasą S10 oraz ulicami: Andersa, Poznańska, Popiołowa Droga (koncepcja)
 18. Cykl konsultacji społecznych dla dróg lokalnych: poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Gałczyńskiego, uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach: Trakcyjnej, Zwrotniczej i Sygnałowej, organizacja ruchu drogowego na ul. Fałata
Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *