Od jutra można spodziewać się przesyłek z decyzjami podatkowymi. Kto je dostarczy?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Jutro rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022.

Decyzje będą roznoszone do mieszkań i domów mieszkańców przez pracowników Urzędu Miasta. Należy je odebrać osobiście. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów wraz z datą na potwierdzeniu odbioru.

Akcja doręczania ma się odbywać od poniedziałku do soboty między 10:00 a 20:00.

Jeśli decyzja podatkowa nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty lub decyzję doręczono po upływie ww. terminu – wpłata dokonana w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji uznawana jest jako wpłata terminowa (art. 47 § 2 Ordynacji podatkowej).

Każdy z roznoszących ma w widocznym miejscu identyfikator z imieniem i nazwiskiem, posiada także legitymację służbową ze zdjęciem, którą okazuje na żądanie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.