Od ponad dwóch dekad dla mieszkańców. Jak działa Rada Okręgu Czerniewice?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Kontynuujemy nasz cykl, w którym przyglądamy się działalności toruńskich Rad Okręgów. Tym razem zajmiemy się okręgiem, w którym rada funkcjonuje od samego początku.

Taka sytuacja występuje na Czerniewicach. Po raz pierwszy mieszkańcy tego okręgu wybrali swoją radę w grudniu 2000 r., gdy zaczęły one funkcjonować w Toruniu jako jednostki pomocnicze.

Nie sposób wymienić ogromu podejmowanych, przez okres prawie 22-letni, różnego typu inicjatyw. Począwszy od działań charytatywnych, organizacji zabaw karnawałowych, festynów parafialno-osiedlowych itp., które z czasem, jak się okazało, miały bardzo duży wpływ na integrację naszego środowiska czerniewickiego – mówi Wiesław Kania, przewodniczący Rady Okręgu Czerniewice.

Gdy ponad 20 lat temu Rada zaczęła funkcjonować, 90 proc. dróg na tym obszarze stanowiły drogi gruntowe. Brakowało chodników, kanalizacji sanitarnej, kompletnego oświetlenia ulic, placu zabaw czy też sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 34. Z każdym rokiem na osiedlu dokonywały się istotne zmiany.

A co zrobiono w ostatnim czasie?

Dzięki zachowaniu ciągłości funkcjonowania rady mogliśmy płynnie kontynuować wcześniej podjęte działania. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań było zgłoszenie projektów inwestycyjnych z terenu Czerniewic do ujęcia ich w budżecie miasta Torunia na rok 2022 oraz zaangażowanie się w rozpropagowaniu informacji o wzięciu udziału w głosowaniu mieszkańców Czerniewic na projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. – wyjaśnia przewodniczący.

Oprócz tego udało się po ustaleniach z Biurem Ogrodnika Miejskiego UMT przesadzić drzewka i częściowo przyciąć krzewy na skrzyżowaniu ulic Włocławskiej i Solankowej, dzięki czemu poprawiła się widoczność pieszych oraz kierowców. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Rady włączyli się w organizację plenerowego ogniska, podczas którego mieszkańcy osiedla śpiewali pieśni patriotyczne.

Pod koniec listopada zeszłego roku wykonano zieleń ozdobną przy ul. Zdrojowej. To zadanie wykonano w ramach środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego.

W ramach interwencji (wśród których są też zgłoszenia mieszkańców) przekazujemy różne sprawy w zależności od ich charakteru, najczęściej e-mailowo wraz ze zdjęciami (również telefonicznie) do odpowiednich instytucji, np. do: MZD – łatanie dziur na ulicach, przywrócenie wyłączonych latarni ulicznych w miejscach wymagających niezwłocznego doświetlenia z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców; MOSiR-u – usunięcie zerwanego banera; Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta – usunięcie rozsypanej soli przez służby drogowe z rabaty kwiatowej; Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta – usunięcie zwisającego konaru drzewa nad chodnikiem – dodaje Kania.

W najbliższym czasie Rada Okręgu Czerniewice planuje wystosować pismo do MOSiR-u dotyczące naprawienia i przeglądu ławek, uzupełnienia kory ogrodowej pod urządzenia do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu New Age Fit przy ul. Solankowej oraz innych prac porządkowych na tym terenie.

Dzisiaj mieszkańcy Czerniewic od pierwszych dni, bez wahania, dzięki swojej kreatywności, wrażliwości i otwartości włączyli się w niesienie pomocy dla Ukrainy. Najwyższe słowa uznania dla wszystkich osób, które w odruchu serca i odpowiedzialności wzięły na siebie ciężar organizacji powyższej pomocy oraz tych, które wspierają te działania. Na mieszkańców Czerniewic zawsze można liczyć! – deklaruje przewodniczący Kania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.