Strażnicy miejscy skontrolowali otoczenie szkolne

112 Wiadomości
fot. Straż Miejska w Toruniu

Za dwa tygodnie uczniowie wrócą do szkół i rozlegnie się dźwięk pierwszego dzwonka. Z tego powodu toruńscy strażnicy miejscy dokonali kontroli placówek oświatowych w celu sprawdzenia stanu technicznego przejść dla pieszych, znaków drogowych przy szkołach i barierek oddzielających chodnik od jezdni.

Skontrolowano 37 placówek. Stwierdzono 9 nieprawidłowości, które dotyczyły przede wszystkim nieczytelnego oznakowania przejść dla pieszych. Zostaną one usunięte do 1 września. Strażnicy sprawdzili również czystość i porządek na terenach placówek oświatowych oraz w ich otoczeniu, a także czytelność lub brak tabliczek numerów porządkowych posesji. W tych aspektach nie stwierdzono żadnych uchybień.

Kontrole są pierwszym etapem akcji “Bezpieczna droga do szkoły”. Kolejny rozpocznie się na początku września. Będzie więcej kontroli mających na celu egzekwowanie od kierowców przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy szkołach. Strażnicy skupią się również na eliminowaniu zjawisk patologicznych, czyli zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wymuszeniach czy sprzedaży narkotyków. Kontynuowane będą także kontakty z dyrektorami szkół.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *