Sto lat temu urodził się prof. Marian Biskup

W setną rocznicę urodzin prof. Mariana Biskupa, Honorowego Obywatela Miasta, na grobie tej wybitnej postaci złożono kwiaty. Wiązankę kwiatów złożyli zastępca prezydenta Adrian Mól i dyrektor Biura Rady Miasta Marek Wiliński. Profesor Marian Biskup urodził się 19 grudnia 1922 r. w Inowrocławiu. Po wojnie na stałe zamieszkał w Toruniu, gdzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończył […]