30 lat minęło jak jeden dzień… jubileusz IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Artykuł napisany i nadesłany przez społeczność szkolną IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu Wszystko zaczęło się 1 września 1992 roku. Swoim pierwszym uczniom, a było ich na początku zaledwie 97, szkoła zaoferowała wtedy 3 profile: ogólny, ogólny z elementami ekologii oraz humanistyczno-artystyczny. Początki, jak to z początkami każdego nowego przedsięwzięcia bywa, były skromne. Stopniowo […]