W kwietniu trzeba to zrobić w każdym budynku. To obowiązkowe

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Właścicieli i administratorów posesji czeka kolejny obowiązek. W kwietniu muszą oni dokonać obowiązkowej deratyzacji nieruchomości. Dotyczy to wszystkich posesji znajdujących się na terenie miasta.

Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest dwa razy w roku – w kwietniu i październiku. Zadaniem właścicieli i zarządców jest wyłożenie trutki przeciw gryzoniom w piwnicy lub na strychu, niezależnie od tego, czy w danym miejscu widziano wcześniej szczury. Obowiązek obejmuje właścicieli i administratorów budynków mieszkalnych, zakładów pracy, sklepów, magazynów itp..

Deratyzację przeprowadza się w dwóch etapach:

  • W pierwszym etapie, w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni należy wyłożyć liczne (ale niewielkie objętościowo) trutki przeciw gryzoniom. W miejscach, w których mogą one być zagrożeniem dla ludzi lub zwierząt, należy umieścić je w specjalnych stacjach. Punkty, w których znajduje się trucizna, muszą być oznakowane.
  • W drugim etapie akcji, w przypadku stwierdzenia pobierania trutki, należy uzupełniać jej ilość. Po zakończeniu zabiegu trzeba posprzątać padłe gryzonie, posługując się ochronnymi rękawicami i unikając bezpośredniego kontaktu z otrutymi zwierzętami. Martwe szczury należy wyrzucić w workach foliowych do kontenerów na śmieci komunalne. 30 kwietnia 2020 r. trutka powinna zostać usunięta.

Trutkę wykłada się w suchych i zabezpieczonych miejscach, w niewielkich ilościach. W Toruniu nadzór nad przebiegiem deratyzacji sprawują Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Straż Miejska i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *