Zdecyduj, jak zmieni się Stare Miasto w Toruniu

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Kolejne spotkania w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru toruńskiej starówki wraz z otoczeniem już niebawem. Konsultacje dotyczą zagospodarowania terenu Starego i Nowego Miasta oraz otoczenia starówki. W spotkaniu uczestniczyć może każdy mieszkaniec Torunia. Najbliższe odbędzie się 23 lipca o godz. 17 w Centrum Kultury Dwór Artusa na Rynku Staromiejskim.

– Rozpoczęliśmy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru toruńskiej starówki wraz z otoczeniem – czytamy na oficjalnej stronie miasta Toruń. – To ważny dokument, który ustala, jakie są zasady zagospodarowania na konkretnych obszarach, jakie jest przeznaczenie terenów, na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny, jakie są zasady ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Jakie zmiany czekają na mieszkańców? Przede wszystkim rozwój atrakcyjnej przestrzeni centrum miasta, zmieni się estetyka przestrzeni publicznej – drogi, ulice, place oraz zmodernizowane zostaną obiekty użyteczności publicznej. Określone zostaną również kwestie rozmieszania reklam i ogródków gastronomicznych w sercu Torunia.

– Właściciele nieruchomości otrzymają instrument prawny, określający ramy dla dalszych działań inwestycyjnych – czytamy dalej. – Na podstawie planu miejscowego, zgodnie z jego zapisami, wydawane będą pozwolenia na budowę. Plan miejscowy wpłynie zatem na skrócenie procedur administracyjnych.

Cel jest jeden – ochrona zachowanych wartości kulturowych, krajobrazowych i historycznego układu urbanistycznego przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego klimatu miasta.

Plan zaprezentowany zostanie w dwóch odsłonach: graficznej i opisowej. Pierwsza z nich dotyczy szkicu miasta z uwzględnieniem ulic i zabudowy. Druga zawierać będzie dokładny opis zagospodarowania trzech elementów projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu mpzp w sposób graficzny przygotowała Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu. Interaktywna mapa znajduje się pod tym linkiem: https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/mpzpstarowka2019/index.html.

W sprawie projektu przygotowano 3 spotkania konsultacyjne. Może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta. Każde spotkanie dotyczy poszczególnych stref: pierwsze – w sprawie strefy buforowej (otoczenie starówki) odbyło się 3 lipca, drugie – omówienie planu Starego Miasta
będzie miało miejsce 23 lipca, trzecie dotyczyć będzie zagospodarowania terenu Nowego miasta – odbędzie się ono 6 sierpnia w Młodzieżowym Domu Kultury o godz. 17.

1 thought on “Zdecyduj, jak zmieni się Stare Miasto w Toruniu

  1. Ha, ha, ha. Konsultacje sobie, a życie sobie. NIC się nie zmieni dopóki na Starówkę będą wjeżdżać osobówki i nie będzie ścisłej kontroli dostawczaków. Brać przykład z Krakowa i z miast Zach. Europy. W Krakowie podniesiono opłatę za 1 godz. parkowania z 3 na 6 zł (miało być 9), w wielu miastach Zachodu w ogóle nie ma ruchu samochodowego w zabytkowych centrach a dostawy są kontrolowane i ściśle przestrzega się godzin dostaw. Z pojazdów widać tylko policję. W centrach tych miast jest tylko ruch pieszych i rowerzystów i wszystko działa: sklepu, hotele, biura, restauracje…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *