Bezpłatne porady prawne. Gdzie w Toruniu można z nich skorzystać?

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay.com

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców. Gdzie i w jakich godzinach można z nich skorzystać?

W czterech toruńskich punktach porad udzielają adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery obsługują prawnicy współpracujący z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w konkursie.

Z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed jej uzyskaniem należy złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Oto sprawy, w jakich można uzyskać pomoc:

 • informacja o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących nam uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatna mediacja,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje zaś m.in. porady dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego i nieodpłatną mediację. Jest finansowane z budżetu państwa.

Punkty pomocy prawnej znajdują się przy:

 • Wałach gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611 89 52, w godz. 7.30-11.30 (pok. 17),
 • ul. Grudziądzkiej 126B, tel. 56 611 89 53, w godz. 8-12 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia),
 • ul. Poznańskiej 52, tel. 56 611 89 58, w godz. 9-13 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia),
 • ul. Dziewulskiego 38, tel. 56 611 89 57, w godz. 9-13 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia),
 • Wałach gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611 89 52, w godz. 11.30-15.30 (pok. 17 – Zaborskie Towarzystwo Naukowe),
 • ul. Grudziądzkiej 126B, tel. 56 611 89 53, w godz. 13-17 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Zaborskie Towarzystwo Naukowe),
 • ul. Poznańskiej 52, tel. 56 611 89 58, w godz. 13-17 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Zaborskie Towarzystwo Naukowe),
 • ul. Dziewulskiego 38, tel. 56 611 89 57, w godz. 13-17 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Zaborskie Towarzystwo Naukowe).

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *