Bp Andrzej Suski wydał oświadczenie. “Zarzuty są bezpodstawne i naruszają dobra osobiste”

Box1 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Kuria Diecezjalna Toruńska opublikowała oświadczenie bp. Andrzeja Suskiego, w którym duchowny odrzuca zarzuty postawione mu w liście otwartym Toruńskiego Strajku Kobiet i przez Arkadiusz Brodzińskiego ze Stowarzyszenia Polska Laicka. Poniżej publikujemy jego całą treść.

Biskup Andrzej Suski odrzuca zarzuty postawione mu w liście otwartym Toruńskiego Strajku Kobiet oraz przez p. Arkadiusza Brudzińskiego ze Stowarzyszenia Polska Laicka, dotyczące rzekomego ukrywania czynów pedofilskich trzech księży diecezji toruńskiej: Pawła K., Andrzeja S., Jarosława P.

Przypadek Pawła K. nigdy nie był zgłaszany władzy diecezjalnej i nie dotyczy on diecezji toruńskiej. Natomiast w dwóch pozostałych przypadkach, bezpośrednio po ich formalnym zgłoszeniu, zastosowano w pełni obowiązujące wówczas procedury kościelne i przepisy prawa państwowego. Na czas postępowania wyjaśniającego obydwaj duchowni zostali pozbawieni swoich stanowisk duszpasterskich. Trybunał diecezjalny przeprowadził postępowania wyjaśniające, a dokumentacja została przesłana do Stolicy Apostolskiej. Ofiary przestępstw zostały pouczone o ich prawie do zgłoszenia sprawy w prokuraturze państwowej. W rezultacie tych działań jeden z duchownych został wydalony ze stanu duchownego dekretem potwierdzonym przez Stolicę Apostolską, drugi został suspendowany po prawomocnym wyroku sądowym, czyli nałożono na niego karę zakazującą wykonywania jakichkolwiek czynności kapłańskich. Obecnie odbywa karę więzienia.

Nie jest prawdą również to, że bp Andrzej Suski „nigdy nie zainteresował się losem ofiar, nie zadeklarował pomocy”. Kuria dysponuje potwierdzeniami opłat za terapię psychologiczną, udzielaną tak długo jak była ona potrzebna.

Zarzuty stawiane byłemu biskupowi diecezji toruńskiej w sprawie tuszowania przestępstw pedofilii są bezpodstawne i naruszają jego dobra osobiste.

Ponadto oskarżenia byłego księdza Andrzeja Srebrzyńskiego względem biskupa Suskiego, w liście skierowanym do „Gazety Pomorskiej”, są bezpodstawne i kłamliwe.

ks. Paweł Borowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

2 thoughts on “Bp Andrzej Suski wydał oświadczenie. “Zarzuty są bezpodstawne i naruszają dobra osobiste”

  1. O jakich dobrach mowa? Osoba duchowna na takim stanowisku traci anonimowość i staje się osobą publiczną, Zarzuty przymykania oka, czy też bagatelizowania problematyki z jaką się spotykał jeśli są udokumentowane to mają rację bytu i nie ma o czym gadać. Oburzanie się zamiast pokajania tylko pogorszy sprawę.

    1. Zapewnianie komuś opieki psychologicznej – śmiech na sali. A gdzie zawiadomienie do organów ścigania? To się nazywa gaszenie pożaru, albo zamiatanie pod dywan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *