Co będzie odnowione w przyszłym roku? Biuro konserwatora zabytków przyjmuje wnioski

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Do końca listopada Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków działające przy urzędzie miejskim przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Prace te będą wykonane w 2022 roku.

Miasto ma możliwość wspierania remontów i prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, które należą do osób prywatnych, związków wyznaniowych oraz instytucji publicznych i społecznych. Wnioskodawca może złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek na prace lub roboty przy pojedynczym zabytku.

Dotacja może być udzielona między innymi na ekspertyzy, badania konserwatorskie, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej, odnowienie tynków, okien, dachów, czy też modernizację instalacji elektrycznej.

Dotacja może być udzielona w wysokości:

  1. do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  2. do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku znajdującym się gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach obszarów wpisanych do rejestru zabytków;
  3. do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy pozostałych zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Formularze wniosków oraz informacje o zasadach ich przygotowania, można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij, aby przejść na stronę oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a w Toruniu, tel. 56 611 87 95.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2/2a lub w urnach podawczych zlokalizowanych w siedzibach Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 albo ul. Grudziądzkiej 126b, w formie papierowej – osobiście lub pocztą (o dacie złożenie wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia). Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla oceny wniosku.

Należy pamiętać o tym, że w związku z przepisami epidemiologicznymi wizyty osobiste w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a są możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie – tel. 56 611 87 95 lub mailowo – e-mail: bmkz@um.torun.pl).

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *