Miasto oferuje zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prezydent Torunia informuje, że można uzyskać zezwolenia na sprzedaż alkoholu w określonych obszarach miasta.

Dwa zezwolenia, po jednym na terenie okręgów Stawki i Skarpa, są do rozdysponowania na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Z kolei na sprzedaż napojów, które zawierają powyżej 18 proc. alkoholu, dostępne są trzy pozwolenia, po jednym na okręgi: Skarpa, Stawki i Wrzosy.

Wnioski można składać do 19 października do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności ul. Szosa Chełmińska 27. Osobiste złożenie wniosku może nastąpić po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny jego złożenia (nr tel: 56 611 8878 lub 56 611 8700). Wnioski wraz z wymaganymi prawem dokumentami należy składać odrębnie na każdy rodzaj napojów alkoholowych wraz ze wskazaniem okręgu.

Mapa oraz opis granic poszczególnych okręgów, stanowiących jednostki pomocnicze miasta Torunia, zostały  określone w uchwale nr 614/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r., która dostępna jest na stronie: www.bip.torun.pl, w zakładce: “Rada Miasta > Uchwały  RMT”.