Rusza nowy nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Urząd Miasta Torunia rozpoczyna nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dzięki temu programowi mieszkańcy Torunia będą mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Deklaracje będą przyjmowane do 29 grudnia. Na ich podstawie władze Torunia wystąpią o dofinansowanie w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Druki deklaracji można pobrać tutaj:

 oraz w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12.

Deklarację można złożyć:

1) w formie papierowej w  Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12 lub

2) w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: wsie@um.torun.pl

Warto jednak pamiętać o tym, że sama deklaracja nie jest wnioskiem o udzielenie dotacji. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie”.