Kolejna kontrola w WORD Toruń. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

Box2 Wiadomości
Fot. ilustracyjne / Unsplash

Organizacja Związkowa Solidarność – 80 poinformowała o wynikach czwartej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, przeprowadzonej w WORD w Toruniu. Tym razem dotyczyła ona naruszenia praw pracowników, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Obecnie już dwie sprawy dotyczące dyrektora WORD Marka Staszczyka są rozpatrywane przez toruński sąd.

Przypominamy, że poprzednio wykryte nieprawidłowości związane były m.in. z nieutworzeniem rady pracowników i niewypłacania wynagrodzenia za nadgodziny. Tym razem bydgoska PIP zajęła się przestrzeganiem prawa pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w toruńskim WORDzie. Wyniki kontroli ujawniły szereg nieprawidłowości w tej kwestii z lat 2019-2021. Chodzi m.in. o przepis, zgodnie z którym osoby niepełnosprawne nie mogą wykonywać więcej niż 7 godzin pracy dziennie – liczonych jako praca na pełen etat.

– W stosunku do tych osób dyrektor zamiast przydzielać pracę w wymiarze pomniejszonym wynoszącym 7 godzin dziennie, zatrudniał te osoby na 7/8 etatu i osoby te wykonywały pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie otrzymując za to należytego wynagrodzenia. Ponadto w stosunku do zatrudnionych w WORD Toruń osób niepełnosprawnych dyrektor naruszał czas pracy wynoszący maks. 35 godzin tygodniowo w taki sposób, że osoby te pracowały po 42 godziny w tygodniu, za co również nie otrzymały stosownego wynagrodzenia – opisuje Radosław Banaszkiewicz, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność 80 w WORD.

Marek Staszczyk zobowiązany został do wypłacenia pracownikom należności wraz z odsetkami. Organizacja Związkowa Solidarność – 80 zapowiedziała dodatkowo złożenie do marszałka województwa skargi i wniosku o zajęcie się tą sprawą.

– Wniosek składamy wraz raz ze zobowiązaniem marszałka i zarządu województwa na podstawie obowiązku wynikającego z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, do złożenia do prokuratury rejonowej w Toruniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora WORD w Toruniu z powodu uporczywego naruszania praw pracowniczych. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do lat 2 – podsumowuje Radosław Banaszkiewicz.

Tagged

1 thought on “Kolejna kontrola w WORD Toruń. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

  1. Jeśli rzeczywiście
    Marek Staszczyk, zrobił to o co jest obwiniany-
    to nie są to raczej przestępstwa, ale chyba zbrodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.