Konsultowany projekt zachował założenia. Magistrat odpowiada w sprawie Zielonej Bramy

Wiadomości
fot. Wojtek Szabelski dla UMT

W związku z naszą publikacją Urząd Miasta przesłał do naszej redakcji wyjaśnienie, które publikujemy w całości.

“Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania zieleni wokół Muzeum Etnograficznego opracowanej w roku 2015 przez Gringoo Architektura Krajobrazu była poprawa jakości estetycznej obszaru w nawiązaniu do jego walorów kulturowych i przyrodniczych. Ze sporządzonych analiz krajobrazowych wynikały następujące wytyczne dla projektowanego terenu:

 • wyeksponowanie układu i charakteru skweru, pełniącego funkcję reprezentacyjnej promenady miejsca intensywnie uczęszczanego przez pieszych i użytkowników komunikacji miejskiej;
 • zamarkowanie średniowiecznej historii miejsca – lokalizacji obiektów kościoła św. Wawrzyńca i klasztoru bernardynek; lokalizacji Bastionu V, będącego fragmentem wewnętrznego pierścienia fortyfikacji toruńskich;
 • wyeksponowanie budynku arsenału (wozowni artyleryjskiej);
 • rewaloryzacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych – alejek pieszych;
 • zagospodarowanie dwóch placów rekreacyjnych i nadanie im nowych funkcji użytkowych;
 • wymiana elementów małej architektury parkowej i wprowadzenie nowych obiektów;
 • wprowadzenie elementów systemu informacji przestrzennej w postaci tablic informacyjnych i oznakowania proponowanego szlaku kulturowego Twierdzy Toruń;
 • wyodrębnienie fragmentu obszaru z przeznaczeniem na plac piknikowy;
 • zachowanie i utworzenie nowych powiązań funkcjonalno-widokowych z sąsiadującymi terenami zieleni;
 • ochrona cennych ciągów widokowych: ekspozycja elewacji frontowej i bocznej budynku
 • arsenału, elewacji schronu podwalniowego Nowej Bramy Chełmińskiej i powiązania widokowego z terenem zieleni na Jordankach.

Przygotowany na bazie tej koncepcji i konsultowany projekt „Zagospodarowania terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu” założenia powyższe zachował.

Dodatkowo zwiększono powierzchnię dostępną do odpoczynku, zwiększając zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, liczbę ławek, lokalizując je w otoczeniu roślinności łąkowej, a także instalując leżaki na powierzchni trawnika. Podczas cyklu konsultacji społecznych („Zielony Toruń” i „Zielony Toruń-reaktywacja”) mieszkańcy wskazywali, że ten teren zieleni ma mieć naturalny charakter i pozostać jak najmniej umeblowany. W związku z tym odstąpiono od montażu stylizowanych zegarów czy stołów szachowych.

Z terenu usunięto wyłącznie drzewa chore i zagrażające bezpieczeństwu, natomiast nowe nasadzenia są różnorodne. Przywołany w tekście p. Anny Zglińskiej jałowiec został nasadzony w czterech odmianach (łączna powierzchnia nasadzeń jałowca wyniosła 1242 m²). Oprócz jałowca posadzono 156 sztuk berberysu pośredniego Red Jewell (w dwóch skupinach) oraz osiem sztuk buku pospolitego. Założone łąki kwietne mają szerokość ok. 3 m z każdej strony alejki granitowej, biegnącej od al. Solidarności do ul. Uniwersyteckiej, czyli wzdłuż ul. Wały Gen. Sikorskiego, efekty widoczne będą na wiosnę.  Zgodnie z założeniami projektowymi łąka będzie obsadzona m.in: jaskrami, świerzbnicą polną, chabrami, brodawnikiem zwyczajnym. Powierzchnia trawnika wynosi 13 494 m².

Poza projektem dosadzono 20 cisów pospolitych (głównie w formie żywopłotowej), osiem sztuk suchodrzewu chińskiego oraz ok. 240 sztuk pnączy pod postacią hedery i winobluszczu murowego i zaroślowego.

Z oczywistych względów (pora roku) w tej chwili nie widać na tym terenie trawników, łąk kwietnych i kwitnących kwiatów. Zaprojektowane nasadzenia kwiatów i inne prace dotyczące urządzenia zieleni będą kontynuowane na wiosnę. Wtedy też przeprowadzony zostanie przegląd gwarancyjny. W przypadku stwierdzonych usterek wykonawca prac będzie zobowiązany do ich naprawy. “

Magadalena Stremplewska, rzecznik prasowy prezydenta Torunia

1 thought on “Konsultowany projekt zachował założenia. Magistrat odpowiada w sprawie Zielonej Bramy

 1. Stylizowanych zegarów nie będzie, bo są drogie, choć mogłyby ciekawie urozmaicić tą przestrzeń i na pewno lepiej wyglądały by niż niestylizowane lampy. Za to są dwie beczki, które chyba mają propagować picie alkoholu w miejscu, gdzie niegdyś stał pomnik radziecki. Nadal nie wiem jaki cel ma zostawienie nieprzyciętych płyt chodnikowych na dojściach do głównej alei. Jeśli zrobiono to celowo, to raz, że wygląda to nieestetycznie, a dwa, że ma się poczucie trwającego tam remontu, a chyba nie o to chodzi. Proponował bym też ustawić tablicę informacyjną, że podjazd na nasyp dawnego pomnika Nowickiego kończy się schodami, bo ostatnio widziałem jak się tam ludzie z wózkiem dziecięcym zapędzili. Osoby z Torunia o schodach wiedzą, turyści – niekoniecznie i raczej nie będą szczęśliwi, że muszą się spory kawałek cofać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *