PGE Toruń: Wzrosła efektywność systemu ciepłowniczego Torunia

Wiadomości
Fot. nadesłane

PGE Toruń w ciągu ostatnich 3 lat rozbudowało lub zmodernizowało 250 nowych węzłów indywidualnych i ponad 18 km ciepłociągów. W dużej mierze jest to możliwe, dzięki dofinansowaniom unijnym, uzależnionym od efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego. A ta w Toruniu z roku na rok rośnie.

Miarą efektywności sieci ciepłowniczej jest współczynnik WPC. Dla toruńskiej sieci, zarządzanej przez PGE Toruń, osiągnął on w 2020 r. wartość 0,32. Efektywność systemu ciepłowniczego jest istotna m.in. dla inwestorów. Inwestorzy, podłączając budynek do toruńskiego systemu ciepłowniczego, spełnią wymogi przepisów budowlanych dotyczących efektywności energetycznej, co przekłada się na nieponoszenie dodatkowych kosztów na materiały budowlane i może mieć pozytywny wpływ na ceny mieszkań.

– System ciepłowniczy w Toruniu to zarówno kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, jak i 260- kilometrowe sieci ciepłownicze, regularnie modernizowane i wymieniane, z których obecnie ponad
60 proc. jest nowoczesnymi preizolowanymi ciepłociągami. Innowacyjne urządzenia wytwórcze, jak m.in. turbina gazowa typu lotniczego połączona z kotłami odzysknicowymi, zapewniają elastyczność produkcji energii elektrycznej i ciepła dostosowanej do potrzeb odbiorców. Naszymi urządzeniami jesteśmy w stanie dostarczać ciepło o optymalnych parametrach nawet przy dużych mrozach. Jesteśmy gotowi do pracy w znacznie niższych niż odnotowane w ostatnim czasie -20oC, dla których wykorzystywaliśmy około 70 proc. mocy cieplnej zainstalowanych urządzeń, produkując jednocześnie energię elektryczną w procesie kogeneracji. Właśnie optymalna produkcja energii i ciepła w procesie kogeneracji sprawia, że efektywność naszego sytemu ciepłowniczego z roku na rok jest wyższa, a  parametry ją mierzące coraz bardziej korzystne dla lokalnych inwestorów, a tym samym naszych odbiorców ciepła –
podkreśla Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Materiał: PGE Toruń

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *