Pieniądze na nowe żłobki

Box2 Wiadomości Województwo box
Fot. Łukasz Piecyk

Prawie 43 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaną przeznaczone na powstanie nowych żłobków i klubów dziecięcych. Zbliża się nabór wniosków do konkursu, który zadecyduje o powstaniu nowych miejsc opieki nad dziećmi.

– Dzięki realizacji tego typu projektów zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Dofinansowania mogą uzyskać ci, którzy zainteresowani są tworzeniem miejsc opieki, w których przybywać będą dzieci w wieku do 3 lat, w tym takich, które będą dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparcie dotyczyć może także finansowania kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Pomoc przeznaczona jest również na działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Przyjmowanie wniosków potrwa od 28 lutego do 9 marca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu. Ubiegać się o dofinansowanie mogą wszystkie podmioty, za wyjątkiem osób fizycznych. Minimalna wartość projektu musi wynosić 425 670 zł. Więcej informacji o konkursie znaleźć można tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *