Prace na placu Chrapka postępują. Obecnie prowadzone są…

Box2 Wiadomości
Fot. MZD

Warunki atmosferyczne wpłynęły na zmiany harmonogramu prac na placu Chrapka. Układanie nawierzchni i betonowanie ruszy dopiero gdy termometry wskażą temperaturę dodatnią. Aktualnie drogowcy działają przy montażu kanalizacji drogowej.

Przebudowa placu Chrapka to jedna z większych inwestycji drogowych realizowana obecnie na mapie komunikacyjnej Torunia.

-Do tej pory wykonaliśmy cały zakres torowy i trakcyjny wraz z zasilaniem. Przebudowana została cała infrastruktura telekomunikacyjna, gotowa jest kanalizacja sanitarna -wylicza Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. 

Według wykonawcy, na ukończeniu są prace związane z instalacją oświetlenia drogowego, w 90 proc. zrealizowane zostały prace kanalizacyjne, a w 60 proc. budowa chodników, zapewniających bezpieczne poruszanie się w okolicy placu Chrapka. W najbliższych dniach wykonawca skupi się na budowie kanalizacji deszczowej na placu Pokoju Toruńskiego.

-Dobudujemy brakujące chodniki i ścieżki rowerowe oraz dokończymy montaż oświetlenia – mówi Jan Brzycki, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska S.A. 

Do ułożenia jest jeszcze masa bitumiczna na prawej jezdni wlotu od placu Pokoju Toruńskiego oraz na  ścieżkach rowerowych.

-Te prace wykonamy dopiero wtedy, gdy będą lepsze warunki atmosferyczne- dodaje Brzycki. – Wówczas wybudowana zostanie również betonowa zatoka autobusowa oraz parking, wykonane zostanie również oznakowanie poziome oraz pionowe.

Teren wokół placu na wiosnę się zazieleni. Do tego czasu w pobliżu skrzyżowania nasadzone zostaną nowe drzewa i krzzewy. Pojawią się także elementy małej architektury i wiaty przystankowe.

Warto wiedzieć:

Plac bpa Chrapka zlokalizowany jest w ciągu DK15, DK80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK91, której przebieg jest alternatywą dla autostrady A1. 

To jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych. 

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez nasze miasto.  

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.