Prezydent Torunia i jego Główne Stanowisko Kierowania. Oby nigdy nie musiał z niego korzystać

Polecamy Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

W głównym budynku urzędu miasta przy Wałach gen. Sikorskiego 8 – na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa narodowego – będzie uruchamiane Główne Stanowisko Kierowania Prezydenta Torunia. To jeden z elementów obrony cywilnej grodu Kopernika.

Prezydent Torunia wydał kilka zarządzeń dotyczących organizacji obrony cywilnej w mieście. Chodzi o przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Torunia, system wykrywania i alarmowania w mieście oraz utworzenia formacji obrony cywilnej – drużyny wykrywania alarmowania wspólnej dla miasta i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– Główne Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Torunia przeznaczone jest do zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań, realizując zadania jako organ wiodący (współuczestniczący) w mieście w czasie pokoju w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny – wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta Torunia.

Główne Stanowisko Kierowania będzie uruchamiane w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w głównym budynku urzędu miasta przy Wałach gen. Sikorskiego 8 – w oparciu o istniejącą bazę lokalową i wyposażenie. Oprócz tego w sytuacjach wyjątkowych wskazywane jest także zapasowe miejsce pracy prezydenta Torunia – w miejscu uzgodnionym z kujawsko-pomorskim wojewodą.

W sytuacjach wyjątkowych jest ustanawiany stały dyżur prezydenta Torunia, który ma zapewnić ciągłość przekazywania decyzji w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego. Stały dyżur odpowiada za łączność: z wojewodą, ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu, z podległymi jednostkami organizacyjnymi i miejskimi spółami. Stały dyżur pracuje w trybie całodobowym (system dwuzmianowy).

Elementami obrony cywilnej w Toruniu są także:

  • zespół zabezpieczenia logistycznego – to grupa pracowników biura obsługi urzędu miasta organizujących zabezpieczenie funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania (transportowe, medyczne, zaopatrywania w paliwo i artykuły żywnościowe),
  • zespół łączności i informatyki – to grupa pracowników biura obsługi (referat obsługi informatycznej), która zapewnia prezydentowi przepływ wiadomości wewnątrz Głównego Stanowiska Kierowania oraz łączność z organami nadrzędnymi,
  • zespół ochrony składa się ze strażników Straży Miejskiej w Toruniu oraz toruńskich policjantów, którzy mają zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Głównego Stanowiska Kierowania oraz jego przemieszczenie do zapasowego miejsca pracy.

Prezydent Torunia, który jest zarazem szefem obrony cywilnej miasta, utworzył już: powiatowy ośrodek analizy danych i alarmowania wspólny dla miasta i powiatu toruńskiego, drużynę pobierania próbek w Toruniu wspólną dla miasta i powiatu toruńskiego oraz drużynę wykrywania i alarmowania nr 1 wspólną dla miasta i UMK.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys