Tak ma wyglądać S10 między Toruniem a Bydgoszczą [WARIANTY]

Box2 Polecamy Region Wiadomości
fot. bydgoski oddział GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała wariant inwestorski dla czterech odcinków drogi ekspresowej S10 między Toruniem a Bydgoszczą. Kiedy może ruszyć jej budowa?

Pod koniec stycznia br. bydgoski oddział GDDKiA złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S10 pomiędzy obiema stolicami naszego regionu. Licząca setki stron dokumentacja zawiera raport środowiskowy, w którym został wskazany wariant przebiegu trasy szybkiego ruchu.

Przebieg na czterech odcinkach S10 proponowany przez GDDKiA został wskazany na podstawie analizy wielokryterialnej obejmującej kwestie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Projektowana S10 ma biec przez Bydgoszcz, powiat bydgoski (gminy Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski), Toruń i powiat toruński (gmina Wielka Nieszawka). Została ona podzielona na cztery odcinki:

 • rozbudowa węzła Bydgoszcz Południe (dostosowanie do przekroju jezdni 2×2)
 • węzeł Bydgoszcz Południe – węzeł Toruń Zachód
 • węzeł Toruń Zachód – węzeł Toruń Południe
 • węzeł Czerniewice – połączenie drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 91

Projektanci analizowali wiele wariantów dla tych czterech odcinków. Dla węzła Bydgoszcz Południe i odcinka Bydgoszcz Południe – Toruń Zachód wybrali wariant 6. (czerwony), a dla fragmentu Toruń Zachód i Toruń Południe – wariant 1. (niebieski) dla prędkości 120 km na godz. oraz węzła Czerniewice – wariant 1. (niebieski) z połączenie z drogą krajową nr 91 na wysokości ul. Solankowej. Obrazuje je poniższa grafika:

źródło: bydgoska GDDKiA

Inwestycja przewiduje m.in. budowę drogi ekspresowej S10, rozbudowę drogi krajowej nr 25, budowę węzłów drogowych, dróg dojazdowych, przebudowę i rozbudowę istniejących dróg krzyżujących się z S10, budowę mostów, wiaduktów i przepustów, miejsc obsługi podróżnych i obwodu utrzymania drogi, a także montaż urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt).

Oto opisy rozwiązań na poszczególnych odcinkach (pochodzą z raportu środowiskowego dla S10):

Odcinek 1. – węzeł Bydgoszcz Południe

Początek przebudowy drogi krajowej nr 25 przyjęto od węzła z drogą ekspresową S10 na istniejącym węźle „Bydgoszcz Południe”. Koniec odcinka za miejscowością Brzoza w km 55+217. Projekt zakłada przebudowę węzła „Bydgoszcz Południe” polegającą na dobudowie jezdni zbierająco-rozprowadzających, które przejmą odcinki przeplatania na drodze krajowej. Istniejący trzyprzęsłowy obiekt w ciągu S10 umożliwia budowę tych jezdni bez konieczności rozbiórki istniejącego obiektu. Wariant 6 zakłada przebudowę DK25 po nowym śladzie omijając miejscowość Brzoza od strony wschodniej. Początkowy istniejący łuk poziomy ograniczający prędkość do Vo 70 km/h, zwiększono do uzyskania prędkości miarodajnej Vm 90 km/h. Powiązanie drogi nr 25 uzyskano poprzez skrzyżowanie na prawe skręty w km 51+956,05 oraz węzeł typu „karo” na skrzyżowaniu z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 254. Do czasu wybudowania DW254 węzeł będzie posiadał czasowe powiązanie z istniejącym przebiegiem DK25 przez miejscowość Brzoza. W przedmiotowym wariancie zaprojektowano 2 obiekty inżynierskie.

Odcinek 2. – Bydgoszcz Południe – Toruń Zachód

Powiązanie projektowanej trasy S-10 z istniejącym układem drogowym zapewniono przez 4 węzły w tym 3 nowo projektowane: istniejący węzeł Bydgoszcz Południe w km 0+000; projektowany węzeł Bydgoszcz Emilianowo w dwóch wariantach, pierwszy w km ok. 6+700 oraz drugi w km ok 6+300; projektowany węzeł Bydgoszcz Makowiska w czterech wariantach pierwszy w km ok. 10+900, drugi w km ok. 10+460, trzeci w km ok. 11+820, czwarty w km 10+900; projektowany węzeł Solec w trzech wariantach, pierwszy w km ok. 18+560, drugi w km ok. 18+650, trzeci w km ok. 18+300. Początek odcinka został zlokalizowany w istniejącym węźle „Bydgoszcz Południe” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25. Wariant zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 10. W kilometrze ok. 4+020 projektowano obiekt w ciągu S10 umożliwiając przejazd na ciągu drogi gminnej 200172C. Przejazd ten był szczególnie pożądany na etapie spotkań z mieszkańcami. Tuż przed przejazdem zlokalizowano MOP-y z możliwością rozbudowy do kategorii 3 (km ok. 3+700). Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 247 zaprojektowano węzeł Bydgoszcz Emilianowo. Węzeł zaprojektowano w dwóch wariantach jako węzeł typu „karo”, lub typu „trąbka” na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Petersena). Ze względu na małą odległość pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe” i „Emilianowo” w wariancie węzła trąbka, nie jest możliwe zaprojektowanie MOPów pomiędzy tymi węzłami W rejonie węzła „Bydgoszcz Makowiska” zlokalizowano również Obwód Utrzymania Drogi. Od km 9+000 trasa skręca w kierunku południowo wschodnim i biegnie po terenach leśnych w znacznym odsunięciu od miasta Solec Kujawski. Za Solcem Kujawskim przed istniejącym obiektem w ciągu drogi krajowej nr 10 nad koleją, projektowana droga skręca na południowy wschód i biegnie po terenach lasów państwowych wzdłuż torów kolejowych. Po ominięciu od strony południowej siedliska Małe Jarki trasa skręca na północny wschód i wraca na istniejący ślad drogi ekspresowej S10. MOP zostały również zaprojektowane w km ok. 14+800 lub dla wariantu 3 węzła w km ok. 15+950 oraz w km ok. 32+600. Wariant 6 zakończono w km 38+583,59.

Odcinek 3. Toruń Zachód – Toruń Południe, wariant 120 km na godz.

Przebieg wariantów zdeterminowany jest poprzez istniejącą jezdnię lewą drogi ekspresowej S10. Odcinek ten w założeniach nie przewidywał rozbudowy do układu 2×3 tj. dwóch jezdni z 3 pasami ruchu na każdej z nich. Oś tej jezdni i tym samym zmiany pochylenia poprzecznego jezdni prowadzono po docelowej krawędzi pasa dzielącego jezdnie. W związku z tym docelowa rozbudowa do trzech pasów ruchu będzie wymagała znacznej przebudowy jedni. Stwierdzono również braki w zapewnieniu minimalnych parametrów jezdni zapewniających sprawny spływ wody oraz braki w zapewnieniu kierowcy poruszającego się po drodze z prędkością miarodajną 110 km/h minimalnej odległości widoczności na zatrzymanie. Budowę jezdni prawej uzależniono więc od przyjętej w poszczególnych wariantach prędkości projektowej (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h). Długość jezdni prawej będzie wynosić odpowiednio 12185 m, 12193 m, 12204 m. Przedmiotowy odcinek posiada dwa istniejące węzły zapewniające dostęp do S10. Węzeł „Toruń Zachód” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15 oraz węzeł „Toruń Południe” na skrzyżowaniu z autostradą A1. Odcinek 3 dokumentacji zawiera również nowy węzeł „Podgórz”, który został zaproponowany w dwóch wariantach. Wariant 1 w km 7+280 typu „trąbka” na przedłużeniu ul. Pstrowskiego. Wariant 2 w km 5+793 typu „karo” na przedłużeniu ulicy Drzymały oraz węzeł „Czerniewice”, który stanowi odrębny odcinek w dokumentacji. Warianty przebiegu zakładają rozbiórkę 7 istniejących obiektów (dla wariantu 100), lub 8 (dla wariantu 80 i 120), budowę nowych obiektów, zachowanie istniejącego obiektu w ciągu DK. W poszczególnych wariantach prędkością zmieniać się będzie długość przęseł na obiektach, co wynika z zapewnienia na jezdniach minimalnych odległości widoczności na zatrzymanie.

Odcinek 4. Węzeł Czerniewice

Odcinek 4 zakłada budowę powiązania drogi krajowej nr 91 z drogą ekspresowa S10. W wariancie 1 zaprojektowano węzeł typu „trąbka” w ciągu półtorakilometrowej łącznicy do skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu z DK91, w ciągu ulicy Solankowej. W ciągu łącznicy zaprojektowano trzy obiekty inżynierskie. Jeden obiekt kolejowy, jeden nad wojskową bocznicą kolejową oraz nad drogą ekspresową. Węzeł trąbka zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż wymagają przepisy rozporządzenia i wymaga wniosku o odstępstwo. Jego lokalizacja została na wcześniejszych etapach projektowania uzgodniona z jednostką wojskową użytkująca przyległy teren poligonu. W pobliżu węzła istnieje strzelnica wojskowa, której przesunięcie jest wykluczone.

Kiedy ma powstać droga ekspresowa Toruń – Bydgoszcz? Według nieoficjalnych informacji ma być gotowa w 2024 r. Na razie jednak nie został jeszcze określony model jej finansowania. Oprócz decyzji środowiskowej brakuje także zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

15 thoughts on “Tak ma wyglądać S10 między Toruniem a Bydgoszczą [WARIANTY]

 1. Cała trasa przez środek puszczy bydgoskiej, skoro można po starym szlaku 10. O odległości od uprzemysłowionego miasta solec kujawski nie wspomne. Licze ze zmienią te plany.

  1. Dobrze że idzie głębiej w las – dzięki temu Stara 10 zostanie jako normalna droga dla ruchu lokalnego a cały tranzyt może wynieść się na S. To będzie bezpieczniejsze.

  2. Węzeł Solec Kujawski będzie ok. 1 km od istniejącej drogi (na wysokości skrzyżowania z drogą do radiowego centrum nadawczego). Ekspresówka pobiegnie podobnie jak stara 10 skrajem Puszczy wzdłuż torów kolejowych.

 2. Nigdy nie zrozumiem dlaczego zniszczyły lasy zamiast iść już trasa koło Solca ? To znów rozgrywki między Bydgoszczą a Toruniem, strasznie to płytkie i bezmyslne

 3. Z punktu widzenia przyrodniczego, wybrano najgorszy wariant. W Nadleśnictwie Solec Kujawski trasa przecina kompleks Puszczy Bydgoskiej, zamiast iść starą trasą 10. Droga jest bardzo potrzebna, ale skoro jest alternatywa, nie należy robić tego kosztem lasu. Dlaczego zatem GDDKiA wybrała taki wariant? Masakra!!!

  1. Budowa po śladzie starej 10 wymagałaby wycinki takiej samej powierzchni lasu bo równolegle z ekspresówka musiałaby być droga lokalna szerokości identycznej z obecną drogą krajową.

 4. Podejrzewam że chodzi o koszty.W Solcu jest wiele firm i park przemysłowy a także wiele działek do wykupu.Jeszcze do tego dochodzi wybudowanie dróg alternatywnych i wjazdowych do miasta.Poprostu lepiej wyciąć kawał lasu i tam bez zbędnych ceregieli wybudować drogę.

 5. Mam nadzieję, że jak najszybciej powstanie węzeł Czerniewice, to pozwoli przenieść tranzyt z ulicy Andersa w Toruniu na S10 i mieszkańcy będą mieli spokój. Oby jak najszybciej powstał węzeł Czerniewice

  1. @Amari Węzeł Czerniewice jest za daleko na wschodzie na peryferiach miasta w lesie do tego pokręcony z dodatkowym trzecim nowym rondem Solankowa/Łódzka, dlatego nie odciąży Poznańskiej i Andersa. Robi to tylko od dawna zaplanowany węzeł Rudak na wprost nowego mostu z tunelem pod rondem “Łódzka” i tylko ten jeden optymalny węzeł powinien powstać.

 6. S10 na starej trasie to paranoja!!! Tak lepiej utrudnić życie mieszkańcom zamiast wyciąć kawałek lasu. Kiedy powstanie ten kolos ja do koscioła bede jechała godzine a przez ostatnie lata mojego zycia bede słyszała chałas z s10. Mieszkancy pobliskich wiosek beda walczyć. Tym co się to nie podoba niech idą na akcje sadzenia drzewek.

Skomentuj Justyna Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *