Toruń wyda 960 tys. zł na pomoc dla bezdomnych psów i kotów

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Toruńscy radni na czwartkowej sesji Rady Miasta przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2021. Miasto na pomoc bezdomnym psom i kotom wyda w tym roku 960 tys. zł. Jakie działania zaplanowano?

Najważniejsze zadanie, które będzie realizowane w ramach programu, to zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku. W 2020 r. do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu trafiły 853 psy i 745 kotów. Zwierzęta, opuszczające schronisko, są chipowane. W zeszłym roku zachipowano 456 psów i 491 kotów. Dobra informacja jest taka, że liczba zwierząt, trafiających do schronisk, sukcesywnie maleje, a przy tym rośnie procent adopcji. W zeszłym roku wyniósł on prawie 96 proc. dla psów i 88 proc. dla kotów.

W ramach programu 90 tys. zł zostanie wydane także na opiekę nad dziko żyjącymi kotami, czyli ich dokarmianie, prowadzenie akcji sterylizacji kotek i kastracji kocurów oraz zapewnianie miejsc schronienia. Dodatkowo program zakłada odławianie bezdomnych zwierząt na podstawie zgłaszanych interwencji, obligatoryjną sterylizację bądź kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim, o ile takie się pojawią, gmina zapewni miejsce w Gospodarstwie Rolnym w Grabowcu.

Tagged

1 thought on “Toruń wyda 960 tys. zł na pomoc dla bezdomnych psów i kotów

  1. A ile Toruń “wyda” na opiekę dla ludzi w DPS-ach?
    A ile Toruń “wyda” na opiekę dla ludzi w domowej opiece?
    Ktoś wie?
    Na szczęście mamy radnych, a oni o takich ludzi dbają “wybitnie””.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.