Trwa modernizacja torowisk tramwajowych

Box2 Wiadomości
fot. MZK Toruń

Na trzech odcinkach tras tramwajowych: w ciągu ul. Bydgoskiej, na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego i na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja, prowadzone są prace modernizacyjne.

W ciągu ul. Bydgoskiej prace podzielono na dwa etapy: trwający obecnie, który obejmuje odcinek od ul. Reja do ul. Sienkiewicza oraz kolejny, w którym zaplanowano zajęcie się odcinkiem od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina. Stare torowisko i sieć trakcyjna zostały już zdemontowane. Wykonano także fundamenty pod słupy trakcyjne (z wyjątkiem miejsc, gdzie występują kolizje z infrastrukturą), studnie drenażowe do odwodnienia torowiska, a także studnie pod wodomierze do jego nawadnia. Na ukończeniu są prace związane z siecią teletechniczną, zasilaniem oświetlenia i zasilaniem obwodów podlewania torowiska zielonego. Rozpoczęto przebudowę kabli trakcyjnych.

Łącznie w ciągu ul. Bydgoskiej (w obu etapach) zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km toru pojedynczego. Odcinek ten niemal w całości stanie się nowym, zielonym torowiskiem. Pierwszy etap ma się zakończyć pod koniec tego roku, drugi zaś w sierpniu 2022 roku.

Kolejny odcinek torowiska modernizowany jest w ciągu Szosy Lubickiej, od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. Tam m.in. ukończono już prace związane z montażem fundamentów oraz słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Leszczynowej do pl. Daszyńskiego, odtworzono nawierzchnię peronów przy ul. Rydygiera i ul. Przy Skarpie, zamontowano przejazdy z płyt prefabrykowanych na skrzyżowaniu ul. Rydygiera i ul. Szosa Lubicka, wylano płytę betonową na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera a także zamontowano wysięgniki trakcyjne na słupach trakcyjnych. Aktualnie kontynuowane są prace związane z montażem i spawaniem szyn i przygotowaniem do wykonania podlewów, a na pozostałych odcinkach trwa wklejanie wkładek przyszynowych i powstają podlewy. Stawiane są także betonowe obrzeża zamykające zielone torowisko i układany jest humus. Tutaj również planuje się, że prace dobiegną końca w grudniu tego roku.

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Broniewskiego jest częścią większego zakresu, który obejmuje odcinek od pl. Niepodległości do ul. Reja. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:
• Etap I – odcinek ul. Kraszewskiego;
• Etap II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
Prace w ciągu ul. Kraszewskiego zostały zakończone w połowie maja tego roku, zaś obecnie jest realizowany kolejny etap, pomiędzy skrzyżowaniami ul. Broniewskiego z Sienkiewicza i Reja.

Na odcinku od ul. Kochanowskiego do Sienkiewicza trwa rozbiórka torowiska północnego. Rozpoczyna się korytowanie, wklejanie wkładek w szyny i zbrojenie fundamentów pod słupy trakcyjne. Prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania zabezpieczenia ciepłociągu na wysokości Broniewskiego 4 oraz zabezpieczenia kolizji teletechnicznej i energetycznej.

Na odcinku od ul. Reja do Kochanowskiego kontynuowane są prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji po stronie południowej oraz przebudowa kolizji wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i jezdni. Trwa też rozbiórka torowiska i powstają fundamenty pod słupy trakcyjne, a przy skrzyżowaniu z ul. Reja przebudowywany jest ciepłociąg. Po południowej stronie skrzyżowania Reja/Broniewskiego rozpoczyna się budowa nowego oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Termin zakończenia to koniec 2021 roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *