Umorzenie podatku dla firm transportowych? Jest wniosek do prezydenta

Box1 Wiadomości
fot. Pixabay.com

Miejski radny Michał Jakubaszek i poseł Zbigniew Girzyński skierowali do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych, a zwłaszcza autobusów. Ma to pomóc toruńskim przedsiębiorcom w obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej pandemią koronawirusa.

W październiku ubiegłego roku rada miasta ustaliła wysokość stawek w podatku od środków transportowych na poziomie od 1.164 zł do 2.436 zł, co w obecnej sytuacji jest sporym obciążeniem dla przedsiębiorców.

Jedną z grup przedsiębiorców, która najboleśniej odczuła skutki kryzysu epidemicznego jest grupa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu – w szczególności świadczących usługi przy wykorzystaniu autobusów – czytamy w uzasadnieniu wniosku. – Sytuacja finansowa toruńskich przedsiębiorców transportowych, w sposób znaczący pogorszyła się, a w przypadku podmiotów świadczących usługi przy wykorzystaniu autobusów jest wręcz dramatyczna, albowiem podmioty te w praktyce nie mogą świadczyć usług.

Autorzy wniosku przywołują podobne rozwiązania wprowadzone w innych miastach, m.in. w Suwałkach, Radomiu, czy Krakowie. Zwracają też uwagę na fakt, że co prawda transport osób ucierpiał znacznie, ale straty w przypadku przewoźników towarów są zróżnicowane.

W tych okolicznościach wnioskowane zmiany mające na celu pomoc toruńskim przedsiębiorcom w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii w ramach Toruńskiej Tarczy Antykryzysowej są konieczne i w pełni uzasadnione. Skutki związane z upadłością, likwidacją lub zawieszeniem działalności gospodarczej w/w podmiotów mogą rodzić daleko idące konsekwencje ekonomiczno-społeczne m.in. w postaci zwolnień pracowników i mniejszych wpływów do budżetu Miasta Torunia w przyszłości – podsumowują wnioskodawcy.

Tagged

1 thought on “Umorzenie podatku dla firm transportowych? Jest wniosek do prezydenta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *