Urząd bardziej otwarty. Wprowadzono procedurę dla klientów ze szczególnymi potrzebami

Box2 Wiadomości
Podjazd przed budynkiem Urzędu Miasta w Toruniu
fot. Łukasz Piecyk

Ma być łatwiej, prościej i tak, aby każdy mógł załatwić swoje sprawy – taki cel przyświecał przy tworzeniu „Procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Torunia”. Pod koniec kwietnia dokument opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

W treści dokumentu wymieniono, kto zalicza się do klientów ze szczególnymi potrzebami. Poza osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, takimi, które mają trudności w poruszaniu się oraz niewidomymi, słabowidzącymi, głuchymi i głuchoniemymi zaznaczono również, że pomocy w korzystaniu z urzędu wymagają osoby ze spektrum autyzmu, seniorzy, a także opiekunowie z małymi dziećmi. Co ważne w obecnej sytuacji, procedura opisana w załączniku do zarządzenia obejmuje także obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim.

Ważną rzeczą, jaką zawarto w tym zarządzeniu, jest kwestia barier architektonicznych. Zgodnie z dokumentem urząd zapewnia wolne od nich przestrzenie komunikacyjne. Jednak nie wszędzie. Wyjątki to budynki mieszczące się przy ulicach: Legionów 70/76 (Wydział Ochrony Ludności), Legionów 220 (Wydział Gospodarki Komunalnej), Podmurnej 2/2a (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków) oraz Wały gen. Sikorskiego 12 (Wydział Środowiska i Ekologii).

W zależności od rodzaju potrzeb i utrudnień, jakie mogą wystąpić u poszczególnych grup klientów, rozpisano różne modele postępowania.

Pracownik urzędu powinien mieć na uwadze, że wózek stanowi część przestrzeni osobistej osoby z niepełnosprawnością. Nigdy nie należy dotykać, popychać ani przestawiać wózka bez wyraźnej zgody jego użytkownika – to jedna z reguł postępowania wobec osób na wózkach, zapisana w regulaminie.

W dokumencie znajdują się również kwestie takie jak udostępnienie miejsca obsługi, które zapewniałoby komfort osobom poruszającym się na wózkach, umożliwienie skorzystania z alternatywnych form podpisu, jeśli jest taka możliwość, czy też reguły postępowania z psem asystującym osobie niewidomej. Zwraca się uwagę także na aspekty związane z komunikowaniem się z klientami urzędu ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy UMT muszą mieć na uwadze m.in. fakt, iż dla osób niesłyszących, które posługują się językiem migowym, język polski jest w praktyce językiem obcym. Dlatego zaleca się, aby kierować możliwie jak najprostsze komunikaty. W ten sposób obsługiwana osoba będzie mogła łatwiej zrozumieć ich treść.

Zapytaliśmy radnego Koalicji Obywatelskiej, Jakuba Hartwicha, o opinię na temat tego dokumentu:

Popieram ten pomysł, jest on bardzo potrzebny, myślę, że poprawi on poziom obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w toruńskich urzędach. Uwzględniona jest tam praktycznie każda niepełnosprawność.

Jak podkreśla radny, wprowadzenie tych zasad będzie wymagało pewnych przygotowań:

Zapewne będzie trzeba przeszkolić pracowników, jednak myślę, że to pójdzie sprawnie i dzięki temu będziemy mogli załatwić każdą sprawę.

Podobne procedury wprowadzane są także w innych miastach, np. w Olsztynie czy Brodnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.