Urząd Marszałkowski przeznaczy 320 mln zł na walkę z epidemią

Box2 Wiadomości Województwo box
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

320 mln zł na walkę z koronawirusem przeznaczy z Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski. Niewykorzystane dotąd środki zostaną rozdysponowane w trybie pozakonkursowym. O wsparciu finansowym dla walki z epidemią poinformował marszałek województwa Piotr Całbecki.

Dzięki środkom z RPO sfinansowane zostaną m.in. funkcjonalne przystosowanie placówek publicznej służby zdrowia do działania w sytuacji epidemii, wieloaspektowe działania prewencyjne, przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, czy działania w dziedzinie opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy psychologicznej, edukacji i informacji publicznej. Pieniądze posłużą także niezbędnym inwestycjom, takim jak zakup karetek i sprzętu dla szpitali oraz wsparciu biznesu.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na takie zmiany, dzięki czemu możliwe jest zaangażowanie 4 proc. wszystkich środków RPO. W ten sposób, możliwe jest przesuwanie do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych.

W związku z epidemią, realizacja trwających projektów RPO spotyka się z licznymi problemami. Urząd Marszałkowski opracował nowe metody dotyczące ich rozliczania. Aby beneficjenci nie byli narażeni na koszty, wynikające z zagrażającej epidemii oraz związanych z nią obostrzeń, każdy przypadek będzie analizowany i traktowany indywidualnie. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego padła również propozycja, by projekty opiekuńcze skierowane do seniorów przekształcać w taki sposób, by możliwe było realizowanie ich w domach podopiecznych. 

Wsparcie ze strony władz województwa otrzymają również cztery instytucje, zajmujące się walką z epidemią. Są to Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Szpital Miejski w Toruniu oraz toruński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do zawartych z nimi umów na realizowane projekty z RPO dopisane zostaną aneksy, które zapewnią im dodatkowe fundusze na środki ochrony osobistej, testy w kierunku koronawirusa i potrzebny w obecnej sytuacji sprzęt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *