Węzeł przesiadkowy przed Dworcem Wschodnim. Do jutra zgłoszenia na dyżur konsultacyjny

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

W obrębie Dworca Wschodniego szykują się spore zmiany. Ma tam powstać węzeł przesiadkowy, dla którego przygotowane zostały już dwa warianty przebudowy. Zostaną one poddane konsultacjom z mieszkańcami, którzy będą mogli wypowiedzieć się, który z nich jest ich zdaniem lepszy.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy zapisać się na dyżur online, w którym udział wezmą projektanci pomysłów. Spotkania mają odbywać się w piątek 22 stycznia w godz. od 9:00 do 18:00 – z podziałem na grupy, w zależności od zainteresowania. Grup może być maksymalnie cztery, z podziałem godzinowym: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 14:00-16:00 i 16:00-18:00. Aby wziąć udział w dyżurze należy zgłosić chęć uczestnictwa pod adresem konsultacje@um.torun.pl, podając imię i nazwisko, adres mailowy, a także preferowaną godzinę spotkania. Należy się pospieszyć, bo zgłoszenia na dyżur przyjmowane są do środy 20 stycznia do godz. 15:00. Ci, którzy w dyżurze udziału wziąć nie mogą, a chcieliby się wypowiedzieć, mogą swoje uwagi przesyłać pod ten sam adres do 29 stycznia.

Konsultacjom podlegać będą dwa proponowane w rejonie Dworca Wschodniego rozwiązania. Obejmują one budowę węzła przesiadkowego oraz zmianę układu drogowego, która obejmie fragmenty ulic Skłodowskiej-Curie, Kościuszki, Żółkiewskiego i Sobieskiego, a także plac Skarbka. 

Wariant 1 zakłada rozbudowę istniejącego skrzyżowania w rejonie placu Skarbka. Oznacza to nowe pasy ruchu dla poszczególnych kieruków, skoordynowanie sygnalizacji świetlnej i umożliwienie przejazdu z ul. Żółkiewskiego w kierunku ul. Sobieskiego. Ponadto, wiadukt w ciągu ul. Kościuszki miałby ulec poszerzeniu o jeden pas, a obok dobudowana miałaby zostać niezależna kładka dla pieszych i rowerzystów. Ul. Kościuszki i Sobieskiego byłyby trzypasmowe, o szerokości jednego pasa 3,5 metra, zaś ul. Sobieskiego i Skłodowskiej-Curie jednojezdniowe o szerokości 3 metra. Na terenie węzła przesiadkowego obowiązywałby ruch jednokierunkowy, z wyjątkiem odcinka dojazdowego do nieruchomości. Z węzła przesiadkowego byłby tylko jeden wyjazd, a pętla autobusowa byłaby połączona z parkingami przy dworcu. Przed budynkiem dworca stanąłby przystanek autobusowy, a także miejsca na taksówki i strefę Kiss&Ride. Znalazłyby się tam 94 miejsca parkingowe, z czego 6 dla samochodów elektrycznych, a także parkingi dla autobusów. Przejście dla pieszych przy ul. Żółkiewskiego miałoby zostać przesunięte bliżej skrzyżowania, a na wysokości ul. Studziennej pojawiłoby się nowe. Utrzymane zostałyby natomiast przejścia w ciągu ul. Sobieskiego i podziemne pod ul. Skłodowskiej-Curie.

Wariant 1, cz. 1.

Wariant 1, cz 2.

Wariant 2 zakłada z kolei przebudowę skrzyżowania w rejonie pl. Skarbka. Powstanie tam węzeł drogowy typu “WC”. Od strony ul. Kościuszki i Żółkiewskiego zakończony będzie skrzyżowaniami na prawych skrętach, a od strony ul. Skłodowskiej-Curie i Sobieskiego rondami o średnicy 35 m. Ponadto, ul. Kościuszki i Żółkiewskiego będą dwujezdniowymi dwu- i trzypasowymi ulicami o szerokości pasa 3,5 metra, z zachowaniem dotychczasowej szerokości jezdni, ale ze zmianą układu pasów i prowadzenia kierunków. Ul. Sobieskiego i ul. Skłodowskiej-Curie będą jednojezdniowe, zachowana zostanie szerokość pasów ruchu. Pod wiaduktem Kościuszki połączone ze sobą bypassem zostaną dwa ronda – nową jednojezdniową ulicą o szerokości pasów ruchu 3,25 m. Wjazd i wyjazd na teren węzła przesiadkowego będzie możliwy poprzez jedno z rond i przez skrzyżowanie na prawe skręty od strony ul. Skłodowskiej-Curie. Tak jak w wariancie 1, tak i w 2 przed budynkiemdworca stanie przystanek autobusowy, strefa Kiss&Ride oraz postój taksówek. Będzie za to więcej miejsc parkingowych – 169 (69 przed dworcem i 100 pod wiaduktem). Zmiany czekają też ciągi pieszo-rowerowe. Zaprojektowane zostały dwa dodatkowe przejścia podziemne pod ul. Żółkiewskiego i Sobieskiego a istniejące przejście pod ul. Skłodowskiej-Curie – wydłużone. Przed rondem, w ciągu ulicy Skłodowskiej-Curie, przewidziany został przystanek przelotowy, natomiast linia tramwajowa pozostawiona jak w stanie obecnym.

Wariant 2.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *