Wojewódzki Urząd Pracy pomaga przedsiębiorcom

Wiadomości Województwo box
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie ochrony miejsc pracy ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy. WUP koordynuje również pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Na te działania wojewódzki samorząd przeznaczył 70 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Bezpieczeństwo gospodarcze i zachowanie miejsc pracy to – poza kwestiami związanymi ze zdrowiem publicznym i zatrzymaniem rozwoju epidemii – podstawowe obecnie priorytety – przypomina marszałek Piotr Całbecki. – Wojewódzkie służby zatrudnienia są dobrze zorganizowane i stają na wysokości zadania.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zgłaszać się mogą przedsiębiorcy, którzy w związku z trwającą epidemią zanotowali przynajmniej 15-procentowy spadek obrotów i wyrażają wolę utrzymania zatrudnienia. Zyskać mogą dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników, którzy nie pracowali lub wymiar godzin ich pracy zmniejszył się z powodu Covid-19. Dofinansowanie obejmuje okres trzech miesięcy (od kwietnia do czerwca). Do tej pory w naszym województwie złożono już 758 takich wniosków, na łączną kwotę 123 mln zł. Wypłacono już blisko 7 mln zł dla 91 firm, dzięki czemu wsparcie objęło ponad 4 tys. zatrudnionych.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców finansowane z Funduszu Pracy są koordynowane przez WUP, ale dysponują nimi powiatowe urzędy pracy. Do proponowanych przez nie rozwiązań należą:

  • niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
  • świadczenia dla samozatrudnonych
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla małych i średnich firm
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla organizacji pozarządowych.

17 z 20 powiatowych urzędów pracy w województwie prowadzi obecnie nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. WUP przekazał zarządzającemu rezerwą Funduszu Pracy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 30 pozytywnie zaopiniowanych wniosków powiatowych urzędów pracy na łączną kwotę 93 milionów złotych. Pieniądze zostaną rozdysponowane na jednorazowe pożyczki dla przedsiębiorców (59 mln zł) oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników i świadczenia dla samozatrudnionych (34 mln zł).

Uruchomiona przez Wojewódzki Urząd Pracy została dedykowana infolinia (tel. 56 669 39 95) oraz specjalny, obsługiwany na bieżąco adres poczty elektronicznej (tarcza@wup.torun.pl). Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronie internetowej https://wuptorun.praca.gov.pl/ (zakładka Tarcza Antykryzysowa).

Kujawsko-pomorska tarcza jest uzupełnieniem rządowych propozycji. Samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce opiewa na kwotę 740 milionów złotych. Wspiera on nie tylko przedsiębiorców, ale i instytucje opiekuńcze i instytucje interwencji społecznej, a także dystrybucję środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi oraz znaczną pomoc dla szpitali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.