Z wrażliwością i determinacją. Tak powstały te zdjęcia [GALERIA]

Do 15 stycznia w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury można oglądać wystawę fotograficzną „Lista obecności”. To prace stworzone przez uczestników warsztatów odbywających się w Stowarzyszeniu Jestem.

– Tytuł można rozumieć dwojako – wyjaśnia Joanna Piecyk, opiekunka grupy. – „Lista obecności” jest spisem, rejestrem, dowodem na istnienie… Miejsc, które o każdej porze roku wyglądają zupełnie inaczej; budynków – tych wznoszących się niezmiennie od setek lat nad miastem i tych, które powoli z jego mapy znikają. Przedmiotów, których faktury i kształty zupełnie zmieniają ich postrzeganie. I wreszcie ludzi, którzy w dzisiejszych czasach znajdują coraz mniej czasu na obecność, uważność, bycie tu i teraz.

Prace uczestnicy zajęć w Jestem – Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia tworzyli przez cały rok. Autorami zdjęć są Zofia Curyło, Paweł Jachimowicz, Małgorzata Markowska, Maria Milarska i Marcin Wardaliński. Wystawa powstała dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.