Geotermalna ciepłownia o. Rydzyka coraz bliżej. Ma kosztować…

Polecamy Wiadomości
fot. materiały przetargowe spółki Geotermia Torun

Spółka Geotermia Toruń rozstrzygnęła przetarg na budowę ciepłowni geotermalnej w toruńskim Porcie Drzewnym. Zwyciężyło konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Energy Solutions, które wyceniło ofertę na 61,4 mln zł.

Przetarg na budowę ciepłowni geotermalnej przy ul. Starotoruńskiej, która będzie wykorzystywać istniejące tam otwory TG-1 i TG-2, został ogłoszony jeszcze w wakacje. Do spółki Geotermia Toruń wpłynęła jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów i Energy Solutions. Wyceniły one swoje usługi na 61,4 mln zł.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Od rozpoczęcia prac w Porcie Drzewnym dzieli nas już tylko zawarcie umowy wykonawcą, który będzie mieć 420 dni na realizację inwestycji. Po ukończeniu robót przeprowadzi on testy w ciepłowni, rozruch technologiczny i szkolenia dla pracowników.

– Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu w Toruniu nowej ciepłowni geotermalnej, wykorzystującej istniejące otwory geotermalne TG-1 i TG-2. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – czytamy na stronie Geotermii Toruń.

Cel inwestycji to “budowa jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł”, “wykorzystanie do ogrzewania budynków w Toruniu bogatych zasobów wód geotermalnych okolic Torunia, a w szczególności złóż dostępnych dzięki dwóm wykonanym i przebadanym otworom geotermalnym”.

Jakie mają być efekty tego projektu? W materiałach przetargowych wymienia się m.in. “wykorzystanie źródeł geotermalnych do ogrzewania budynków w Toruniu”, “zmniejszenie zużycia energii pierwotnej”, “spadek emisji gazów cieplarnianych”, “wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski”, “zachęcenie innych potencjalnych inwestorów do wykorzystywania zasobów energii geotermalnej”, “korzystny wpływ na adaptację do zmian klimatu”.

W ciepłowni w Porcie Drzewnym ma pracować 18 osób.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys