Olsztyńska wreszcie do remontu

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście – przebudowa ul. Olsztyńskiej – będzie zrealizowana. Wiemy, że w 2022 r. rozpisany zostanie przetarg na realizację tego remontu.

Plany ogłosił podczas konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski.

Zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniłem wspólnie z klubami tworzącymi Radę Miasta, w momencie, kiedy decydowaliśmy się na współpracę w tej kadencji, w jej trakcie rozpoczniemy budowę ul. Olsztyńskiej. Zadanie to jest uwzględnione w przygotowaniach do opracowania budżetu miasta na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakładamy bowiem rozpoczęcie tej inwestycji właśnie w roku 2022.

Według aktualnych wycen koszt tego zadania wyniesie 160 mln zł, czyli więcej niż trwająca obecnie rewitalizacja mostu drogowego im. Piłsudskiego. Realizacja jest możliwa, bo miasto otrzyma ponad 35 mln zł ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych, co odciąży budżet i pozwoli przystąpić do tej inwestycji.

Nadal jednak będziemy zabiegali o uzyskanie środków zewnętrznych na przebudowę ul. Olsztyńskiej w dwóch źródłach. Pierwsze, najbliższe, to jest kolejna edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która zostanie ogłoszona w listopadzie 2021 r. Drugie źródło, z którego będziemy mogli zabiegać o dofinansowanie, trudniejsze obecnie, bo mniej w nim jest pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne, to środki dawnego unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski.

Przebudowa ul. Olsztyńskiej będzie realizowana na odcinku 1914 m, od ul. Czekoladowej do granicy miasta i stanowić będzie kontynuację prac wykonanych czternaście lat temu na odcinku od Szosy Lubickiej do Czekoladowej. Koszt tamtej inwestycji wyniósł prawie 14 mln zł, z czego ¾ tej kwoty pochodziło ze środków unijnych. W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie o szerokości 7 m, po dwa pasy ruchu, rozdzielone pasem zieleni. W miejscu, gdzie ulicę przecina linia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni, powstanie estakada, która zapewni bezkolizyjny i sprawny przejazd.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane cztery skrzyżowania: z ul. Suwalską, Ceramiczną, Wapienną, Nad Strugą i Granitową. Dla pieszych powstaną chodniki, a dla rowerzystów ścieżki rowerowe. W miejscu przecięcia z linią kolejową ruch pieszy i rowerowy przeniesiony zostanie na kładkę zintegrowaną z wiaduktem drogowym. Wzdłuż przebudowanej Olsztyńskiej zostanie zamontowane nowe oświetlenie. Ul. Olsztyńska leży w ciągu DK15 i jest integralną częścią układu komunikacyjnego we wschodniej części miasta obejmującego obydwa węzły autostradowe.

O przebudowie tej ulicy mówi się już od kilku lat. Wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację tej inwestycji złożono w lutym 2019 r. Wtedy oczekiwano, że decyzja w tej sprawie pojawi się w czwartym kwartale tamtego roku. Tak się jednak nie stało, więc plany należało zmienić. Kolejne zapowiedzi przewidywały początek prac pod koniec 2020 r., jednak i ten termin nie został dotrzymany, m.in. z powodu braku pieniędzy na remont. Całkiem możliwe jednak, że w przyszłym roku ta inwestycja ruszy, a kierowcy już za kilkanaście miesięcy nie będą musieli się skarżyć na dziury w asfalcie.

Tagged

1 thought on “Olsztyńska wreszcie do remontu

  1. Ruszy na pewno. Pod warunkiem że tzw Jar będzie uzbrojony w linie metra i lotnisko z podstawionym samolotem do dyspozycji mieszkańców tzw Jar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *