Partnerstwo dla studentów i miasta

Box2 Wiadomości
fot. UM Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gmina Miasta Toruń zostali partnerami w realizacji projektu Young Universities for the Future of Europe. Porozumienie w tej sprawie podpisano w ostatni czwartek w Collegium Maximum UMK.

Sygnatariuszami porozumienia są rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Sprecyzowane są w nim działania związane z budową Uniwersytetu Europejskiego, które eksponować mają takie cele jak wspieranie integracji, otwartość, promowanie rozwoju społeczeństwa w oparciu o wiedzę, ochrona różnorodności kulturowej i językowej.

Jak wyjaśnił rektor Sokala, projekt Uniwersytetu Europejskiego ma za zadanie promowanie innowacyjności, interdyscyplinarności i najwyższej jakości prowadzonych badań.

Wraz z 9 uczelniami europejskimi tworzymy i testujemy nowe rozwiązania, które mają doprowadzić do tego, by w najbliższej przyszłości mogły powstać uniwersytety europejskie. Mają one, tak zakładamy, gruntownie przebudować europejską przestrzeń edukacyjną – dodał profesor.

Prezydent Zaleski podkreślił, że miasto jest zobowiązane, aby pomóc Uniwersytetowi w tych działaniach:

Powinnością miasta wobec mieszkańców jest być w ciągłej symbiozie z  uniwersytetem, który niesie za sobą wartości ożywcze, twórcze. Pamiętajmy, że miasto to nie materia budynków, ulic, ale mieszkańcy, zmieniające się pokolenia, ale niezmiennie łaknące, by  ich miasto było ciekawe i różnorodne. Dzięki inicjatywom UMK, takim jak partycypacja w YUFE, Toruń może tylko zyskać.

Pilotażowa edycja projektu potrwa do grudnia przyszłego roku. Podczas rekrutacji pilotażowej zakwalifikowanych zostało łącznie 100 studentów z 10 zrzeszonych uczelni. Co semestr ta liczba będzie zwiększana, docelowo ten pierwszy etap ma ukończyć ok. 1000 studentów.

Jednym z pierwszych działań podejmowanych w Toruniu jest możliwość skorzystania przez mieszkańców w ramach Help Desk z pomocy Poradni Studenckich UMK, w których studenci pod opieką naukowców mają służyć swoją wiedzą i doświadczeniem między innymi w zakresie zdrowia, rozwiązywania problemów rodzinnych, wychowawczych i socjalnych, nowych technologii w dydaktyce i metodyce. Jest to pierwsze tego typu działanie podjęte przez uczelnie należące do konsorcjum. Projekt umożliwi także przyjmowanie studentów w ramach praktyk w jednostkach Urzędu Miasta Torunia oraz miejskich spółkach.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *