Plan konsultacji społecznych przyjęty. Czego będą dotyczyć?

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Plan konsultacji społecznych na 2021 rok został jednogłośnie przyjęty na 26. sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się w czwartek 21 stycznia.

W planie konsultacji społecznych znalazło się 12 punktów. 10 z nich to konsultacje o charakterze ogólnomiejskim, a pozostałe dwa, to konsultacje o charakterze lokalnym.

REKLAMA

Te dwa ostatnie będą dotyczyły zagospodarowania terenów zieleni na obszarze popoligonowym pomiędzy trasą S-10 oraz ulicami: Andersa, Poznańską i Popiołową Drogą (projekt koncepcyjny), a także zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Czeremchowa/Zbożowa/Owsiana/Ugory.

Wspomniane przed chwilą punkty, a także punkt drugi, a więc “Gminny Program zdrowia psychicznego do roku 2023” to konsultacje, które były umieszczone w planie ubiegłorocznym i nie zostały zrealizowane.

W planie znajdują się także trzy pozycje, które zostały zgłoszone w naborze otwartym przez mieszkańców Torunia, a dokładnie przez Rady Okręgów: Chełmińskiego i Bydgoskiego Przedmieścia.

Są to konsultacje znajdujące się pod numerami: 5 (Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu), 8 (Najem społeczny jako innowacyjne narzędzie polityki społecznej w Gminie Miasta Toruń – diagnoza potrzeb) i 9 (Miejskie place zabaw – standardy funkcjonowania i nadzór sprawowany przez mieszkańców).

Oprócz wspomnianych tematów, w planie znalazły się jeszcze następujące konsultacje:

  • Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień na rok 2022.
  • Aktualizacja Regulaminu konsultacji społecznych (kontynuacja).
  • Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
  • Centralne place zabaw (koncepcja projektowa).
  • Woonerf – diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców, propozycje lokalizacji.
  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027 (kontynuacja).

Radny Piotr Lenkiewicz zasugerował, że do planu konsultacji społecznych powinien zostać dopisany jeszcze jeden temat:

– Wydaje mi się, że warto byłoby do tematów konsultacji dodać temat budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Dobrze wiemy, że wokół tej inwestycji mamy sporo głosów sprzeciwu i wydaje mi się, że po to, aby ten temat definitywnie zamknąć, warto byłoby ten temat poddać pod konsultacje. Żeby mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się i żeby pracownicy i dyrekcja centrum wiedzieli, jakie są oczekiwania. Warto, aby ten temat był dobrze z mieszkańcami skomunikowany.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *