Ślubowanie nowych urzędników

Wiadomości
Fot. Urząd Miasta

Czworo nowych pracowników Urzędu Miasta złożyło w poniedziałek ślubowanie. Zakończyła się tym samym ich trzymiesięczna służba przygotowawcza. 

Ustawa o pracownikach samorządowych zakłada, że osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego, zawierają umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym okresie muszą odbyć trzymiesięczną służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Po wszystkim następuje ślubowanie na sztandar miasta. 

– Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania – brzmi treść ślubowania.

Nowi urzędnicy złożyli śluby m. in. w obecności prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego.

Szeregi Urzędu Miasta zasilili Katarzyna Błądek-Mikołajczyk (mgr administracji – dyrektor Wydziału Ewidencji i Zezwoleń), Joanna Łydzińska (mgr ochrony Środowiska – specjalista ds. wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w Wydziale Środowiska i Zieleni), Rafał Rojek (mgr prawa – radca prawny w Wydziale Prawa) oraz Katarzyna Wesołowska (mgr prawa – Inspektor ds. zbywania bezprzetargowego nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa oraz regulacji garaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami).

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *