Smart city musi być eko. Jak uczynić miasto bardziej zielonym?

Walka o czyste powietrze, ekologiczny transport i efektywną energetykę toczy się w polskich miastach od dawna. Toruń inwestuje w instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych, kupuje elektryczne autobusy i sadzi kwietne łąki. To ważne kroki, ale wciąż zbyt małe, by mówić o inteligentnym środowisku. A ono jest podstawą dla współczesnych smart cities. Inteligentne miasto to nie […]

Więcej

MZK kupi autobusy elektryczne. Kiedy zobaczymy je na ulicach Torunia?

Magistrat rozpisał konsultacje społeczne dotyczące kosztów i korzyści wynikających z korzystania z autobusów zeroemisyjnych. Kiedy takie pojazdy pojawią się w naszym mieście? Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie na początku 2018 r. Nakłada m.in. na samorządy obowiązek posiadania w swojej flocie pojazdów zeroemisyjnych. Dotyczy to także autobusów komunikacji miejskiej w miastach powyżej […]

Więcej

Autobusy elektryczne w Toruniu. Już wiadomo, na których liniach mają jeździć

Miejski Zakład Komunikacji przygotowuje się do zakupu 10 autobusów elektrycznych. Zanim jednak je zamówi, powstanie studium wykonalności dla tego projektu i wniosek o jego unijne dofinansowanie. Opracowanie studium wykonalności, czyli dokumentu oceniające i analizującego potencjał projektu, oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o unijną dotację to kolejne kroki zbliżające nas do pojawienia się w Toruniu pierwszych elektrycznych […]

Więcej