Wiemy, kto opracuje plan zarządzania miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dr inż. Katarzyna Piotrowska i mgr Jacek Dąbrowski wygrali przetarg na opracowanie „Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”. Na wykonanie zadania mają 16 miesięcy. Celem sporządzenia Planu jest określenie długoterminowej wizji ochrony miejsca światowego dziedzictwa kulturowego oraz sprecyzowanie sposobów zarządzania nim w sposób efektywny i zrównoważony. Po opracowaniu dokumentu, co […]