UMK zainaugurował rok akademicki. Rektor zapowiedział daleko idące zmiany

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Dziś na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika został zainaugurowany rok akademicki 2018/2019. Specjalne wyróżnienie – Convallaria Copernicana – otrzymał prof. Daniel Simson z Wydziału Matematyki i Informatyki. 

Przed inauguracją władze uczelni oraz pracownicy złożyli kwiaty pod pomnikiem swojego patrona na Rynku Staromiejskim. Tradycyjnie uroczystości rozpoczynające rok akademicki odbyły się w auli UMK.

W swoim wystąpieniu rektor UMK prof. Andrzej Tretyn zwrócił uwagę, że ten rok akademicki będzie początkiem zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Wczoraj w życie weszła tzw. Konstytucja dla Nauki.

– Ustawa otwiera przed nami konieczność opracowania i wprowadzenia szeregu nowych systemowych rozwiązań – mówi rektor. – Jednak nasz uniwersytet zmienia się niezależnie od uwarunkowań prawnych. Zmiany te są wynikiem stałego dążenia do doskonałości, wyznaczania nowych celów i odpowiadania na wymogi otaczającego nas świata. Poszukiwanie szans na doskonalenie samych siebie to jeden z fundamentów przygotowywanej właśnie Strategii Uniwersytetu na kolejną dekadę.

Celem tej strategii ma być “umacnianie pozycji jako europejskiego uniwersytetu badawczego”. Uczelnia przygotowuje także swój nowy startu. Co to oznacza? – Czekają nas bez wątpienia najgłębsze zmiany organizacyjne od czasów przemiany ustrojowej sprzed 30 lat – mówi prof. Tretyn. – Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce daje dużą swobodę w określeniu struktury organizacyjnej i sposobów zarządzania uniwersytetem.

Rektor chce znaleźć taki kompromis, który pozwoli wykorzystać pojawiające się szanse i zachować rozwiązania, które z powodzeniem są stosowane od lat na uczelni. – Zachowamy wydziały, będziemy jednak musieli wprowadzić zasadę, zgodnie z którą każda dyscyplina naukowa przypisana będzie w całości do jednego wydziału – mówi rektor. – Poważnym wyzwaniem będzie tworzenie interdyscyplinarnych szkół doktorskich nowego typu.

Taka interdyscyplinarna szkoła doktorska – „Academia Copernicana” – właśnie rozpoczyna kształcenie doktorantów w tym roku akademickim. – Każdy z nas będzie musiał wykazać się odwagą i determinacją w przejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój – mówi prof. Tretyn.

Prof. Tretyn przypomniał o utworzonym w ubiegłym roku Centrum Weterynarii. W tej placówce pracuje już 20 osób. A kierunek weterynaria cieszy się dużym zainteresowaniem: w ciągu dwutygodniowej rekrutacji zgłosiło się ponad 350 kandydatów z najdalszych nawet zakątków Polski, czyli jest prawie sześciu kandydatów na jedno miejsce.

Podczas inauguracji prof. Daniel Simson z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK został uhonorowany specjalnym wyróżnieniem – Convallaria Copernicana. Profesor pracuje na UMK od 1966 r. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym jednej monografii, współautorem trzech monografii z teorii reprezentacji algebr wydanych przez Cambridge University Press.

“Jego badania dotyczą szeroko rozumianej algebry – początkowo algebry homologicznej, topologii algebraicznej, teorii kategorii, ogólnej teorii modułów nad pierścieniami nieprzemiennymi, algebr Hopfa, a następnie teorii reprezentacji algebr skończonego wymiaru i tzw. problemów macierzowych” – czytamy w biogramie opracowanym przez Dział Promocji i Informacji UMK.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *