Grażyna Śmiarowska odchodzi na emeryturę

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Grażyna Śmiarowska, odchodzi na emeryturę. Placówką kierowała 22 lata. W oficjalnym pożegnaniu uczestniczyli prezydent Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski.

Oficjalne pożegnanie dyrektor Grażyny Śmiarowskiej zorganizowano 27 lipca. Wzięli w nim udział prezydent Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski. Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu odeszła na emeryturę po 22 latach kierowania placówką.

Jako dyrektor zakładu łączyła Pani umiejętność wyznaczania wysokich wymagań pracowniczych z życzliwymi relacjami międzyludzkimi. Dochowała wierności wymogom zawodowym i zasadom etycznym, stawianym przed pracownikami opieki medycznej, dzieląc się z innymi swoimi kwalifikacjami – mówił wczoraj prezydent Michał Zaleski.

Kim jest Grażyna Śmiarowska?

Grażyna Śmiarowska swoją karierę zawodową zaczynała jako pielęgniarka. Pełniła funkcję asystenta w szpitalu wojewódzkim i kierownika miejskiego żłobka. W 2000 r. objęła funkcję dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Za jej kierownictwa zakład znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych placówek dla osób przewlekle chorych w Polsce. Od 2007 r. jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. Dodatkowo prowadzi policealną szkołę dla opiekunów medycznych. Laureatka nagrody Lidera Ochrony Zdrowia 2019. Uhonorowana odznaczeniem cywilnym Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia.

Fot. Lech Kamiński