Wojewoda karci MZD. Parkingi na Matejki, Szumana i Uniwersyteckiej do poprawki

Box2 Interwencje Wiadomości
Fot. Google maps

To już prawie koniec sprawy nieprawidłowego wyznaczenia miejsc parkingowych na ulicy Matejki oraz dwóch kolejnych. Wojewoda wypowiedział się jasno.

Okazuje się, że dla ulicy Uniwersyteckiej oraz Matejki miasto nie posiadało w ogóle zatwierdzonej organizacji ruchu. Wojewoda zatem ich nie dostał. Na ulicy Szumana taki funkcjonuje – z 2014 roku.

REKLAMA

-W wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji oraz oględzin przeprowadzonych przez przedstawicieli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ustalono iż wyznaczenie miejsc postojowych na wskazanych odcinkach ulic nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – czytamy w piśmie, które dostał jeden z redaktorów “Pieszego Torunia”.

Przytaczaliśmy je i my w korespondencji z Miejskim Zarządem Dróg. Niestety, najwyraźniej przepis przytoczony przez wojewodę ma większą moc…

Przy wyznaczeniu miejsc postojowych winno się je zatem wyznaczyć w taki sposób, aby szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych wynosiła co najmniej 2.0 m. – czytamy dalej w piśmie. -Wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 1.5 m. (…) Wymagane minimalne wymiary nie zostały zachowane dla wszystkich stanowisk postojowych. Przykładowo szerokość chodnika, na niektórych odcinkach badanych dróg przeznaczona dla ruchu pieszych w wielu przypadkach jest mniejsza niż 1.5 m. W związku z zaistniałymi błędami w przyjętych rozwiązaniach, rolą organu zarządzającego ruchem – Prezydenta Miasta Torunia, będzie teraz znalezienie takich rozwiązań drogowych, aby były one zgodne z przepisami oraz zapewniały równy dostęp do dróg publicznych nie tylko kierującym pojazdami lecz również pieszym.

Czy “Pieszy Toruń” odniósł zwycięstwo? Paweł Gawiński pozostaje bardzo ostrożny w ocenach, chociaż nie kryje żalu za odpowiedzi, których początkowo udzielało MZD.

– Jestem zadowolony z odpowiedzi wojewody – mówi Gawiński. – Skarga była zasadna, więc wojewoda nakazał miastu przygotowanie nowej, zgodnej z przepisami organizacji ruchu. Oznacza to, że wkrótce piesi nie będą musieli przeciskać się na wąskich chodnikach zastawionych samochodami.

Co wówczas twierdził Miejski Zarząd Dróg?

-Paragraf 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie mówi:
4. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych – odpisała Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego Zarząu Dróg w Toruniu. Dlatego też, jeśli chodnik jest samodzielnym ciągiem pieszym, prawidłowe jest miejscowe wyznaczenie szerokości chodnika równej 1,0 m i tak jest przy ul. Matejki. Przepis o pozostawieniu 1,5 m szerokości chodnika dotyczy parkowania pojazdów w miejscach, gdzie nie jest wyznaczony parking (parkowanie na zasadach ogólnych – art. 47 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).  Aby nie było wątpliwości jak parkować, MZD umieści na chodniku linię parkingową (oznakowanie poziome), która wskażą sposób parkowania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *