Wychowanie przy toruńskim Okrągłym Stole

Box2
fot. Łukasz Piecyk

Iwona Michałek Sekretarz Stanu w MEN, wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz i prezydent miasta Michał Zaleski w Dworze Artusa, debatowali dzisiaj “O wychowaniu przy toruńskim okrągłym stole”.

Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiano, co należy zmienić, poprawić i wzmocnić w sferze wychowawczej w szkołach. Spotkania, to ogólnopolski cykl debat dotyczący wychowania w placówkach oświaty.

Określenie kierunków działań w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły, kolejnym cel, to wskazanie obszarów wymagających wzmocnienia. Trzecim cele jest zebranie rozwiązań służących dobrej i skutecznej realizacji funkcji wychowawczej szkoły-mówiła Iwona Michałek

W szkołach ważne jest zapobieganie problemów, a także radzenie sobie z nimi w przypadku, gdy dojdzie do incydentów.

Ważne jest to, że nie pracujemy od zdarzenia do zdarzenia. W Toruniu obowiązuje strategia rozwoju edukacji. Dbamy o warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, zapewniamy dobre warunki do bezpieczeństwa w obiektach szkolnych, wspieramy wszystkie działania o charakterze integracyjnym społeczność szkolną-powiedział Prezydent Michał Zaleski

Dzisiejsze spotkanie odbyło się z przedstawicielami różnych podmiotów, ważnych w procesie wychowania. Są, to przedstawiciele wydziału pedagogiki, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele wojewódzkiego urzędu pracy, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *