Zmarł prof. Józef Flik, były dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Box2 Kultura Wiadomości
fot. Małgorzata Litwin (zdjęcie z 2007 roku)

We wtorek w wieku 85 lat zmarł prof. dr hab. Józef Flik, konserwator malarstwa, były dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wieloletni pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu, laureat Medalu Honorowego Prezydenta Miasta Torunia “Thorunium” w 2007 r.

Józef Flik urodził się w 1936 r. w Bydgoszczy. Ukończył studia z zakresu konserwacji dzieł sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1957 r.). Był uczniem Leonarda Torwirta i Jerzego Remera. Po studiach rozpoczął pracę w toruńskim Muzeum Okręgowym, gdzie zorganizował od podstaw Pracownię Konserwacji Malarstwa i Rzeźby, a od 1979 r. był wicedyrektorem ds. naukowych.

REKLAMA

W 1984 roku zatrudnił się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jako docent w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 r., a profesora zwyczajnego w 2000 r. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych: był kierownikiem Zakładu Technologii i Technik Malarskich, zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, prodziekanem i dziekanem (1999-2002) Wydziału Sztuk Pięknych. W latach 1988-1993 zasiadał w Senacie UMK. Był przewodniczącym Rad Muzeów: Okręgowego i Etnograficznego w Toruniu, członkiem Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku, członkiem Komisji Konserwatorskiej diecezji chełmińskiej i diecezji toruńskiej oraz licznych towarzystw i organizacji międzynarodowych, m.in. International Council of Museums (ICON).

Autor ponad 100 prac konserwatorskich oraz dziesiątek kopii i rekonstrukcji malarskich. Specjalizował się w badaniach i konserwacji toruńskiego malarstwa portretowego i epitafijnego z XVI i XVII w., w tym portretach Mikołaja Kopernika, zwłaszcza najsłynniejszego z 1585 r. Na podstawie badań stwierdził, że portret ten został przycięty w XVII w. i zrekonstruował pierwotny wygląd wizerunku, z konwalią w ręku. Kopię rekonstrukcji tego portretu, autorstwa Profesora, otrzymał w 1991 r. papież Jan Paweł II. Profesor ustalił autorstwo i potwierdził autentyczność portretu Kopernika z katedry w Strasburgu, prowadził prace konserwatorskie pocztu królów polskich z Sali Królewskiej ratusza, oraz tryptyku “Sąd ostateczny” Hansa Memlinga, znajdującego się w gdańskim Muzeum Narodowym.

8 listopada 2007 r. podczas jubileuszowego spotkania z okazji 50-lecia pracy zawodowej Profesora prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził Józefa Flika Medalem Honorowym Prezydenta Miasta Torunia “Thorunium”. Był też odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną i złotą odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *