Rola ośrodków badawczych w rozwoju koncepcji Smart City

Box2 Smart cities Wiadomości
fot. pixabay/ilustracyjne

O czynnikach świadczących o tym, czy miasto można nazwać inteligentnym wspominaliśmy już w poprzednich publikacjach. Miasto to system, w którym każdy z elementów musi ze sobą współgrać. W tym, jaki sposób można to osiągnąć, kluczową rolę odgrywają ośrodki badawcze, będące motorem napędowym rozwoju. 

To właśnie naukowcy odpowiadają za technologiczne nowinki i wskazują kierunki, w które powinno się dążyć. Badacze na całym świecie rozwijają koncepcję smart city, a miasta czerpią z ich pracy wprowadzając odpowiednie rozwiązania. Trudno się zresztą dziwić, bo postęp technologiczny ma znaczny wpływ na jakość życia. W miastach coraz mocniej słychać głos ośrodków badawczych. Same wspomniane wcześniej czynniki, sfery życia miasta, są wynikiem wspólnych badań naukowców z Politechniki Wiedeńskiej, Politechniki w Delft oraz z Uniwersytetu Lublańskiego. Takich ośrodków jest jednak znacznie więcej.

Jednym z najsłynniejszych jest amerykański MIT (Massachusetts Institute of Technology) City Science i działająca tam od 1985 r. jednostka Media Lab. Tamtejszy zespół badawczy porusza się w obszarze kilku dziedzin, przez co podchodzi do tematu w sposób kompleksowy. Europejskimi przykładami ośrodków badawczych zajmujących się tematem miast inteligentnych są chociażby duńskie AU Smart Cities, brytyjskie LSE Cities czy włoskie Smart City Lab. To pierwsze działa przy Uniwersytecie w Aarhus i w dużej mierze skupia się na społecznym aspekcie Smart City. LSE Cities funkcjonuje z kolei na londyńskim School of Economics and Political Science i bada wzajemne oddziaływanie ludzi i miast w kontekście postępującej urbanizacji. Natomiast włoskie laboratorium badawcze jest częścią Wydziału Informatyki i Inżynierii na Uniwersytecie w Bolonii i kładzie duży nacisk na technologie komunikacyjne. Ośrodków badawczych jest jednak więcej i działają też poza wspomnianymi Europą i Stanami Zjednoczonymi, m.in. w Australii.

Wszystkie ośrodki badawcze starają się w pierwszej kolejności zrozumieć procesy zachodzące w miastach i społeczeństwach, aby móc jak najlepiej przewidywać, a nawet wytyczać kierunki ich rozwoju. To pozwala na usprawnianie sieci komunikacyjnych miast czy opracowywanie planów urbanistycznych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Koncepcja Smart City stale ewoluuje, bo i same miasta się rozwijają. Początkowo termin Smart City odnosił się przecież głównie do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Z czasem zaczęto też zwracać większą uwagę na aspekt społeczny, bo przecież to właśnie od ludzi zależy, w jaki sposób technologie zostaną wykorzystane. A w inteligentnym mieście konieczne jest zrównoważenie rozwoju wszystkich kluczowych obszarów. 

Dlatego właśnie ośrodki badawcze mają sporo pracy nad rozwojem koncepcji Smart City. Pod uwagę trzeba wziąć wiele elementów. Efekty są jednak zdecydowanie warte nakładów. W końcu chodzi o to, by miasta były miejscami przyjaznymi dla swoich mieszkańców.

Źródła:

Matylda Wdowiarz-Bilska, “Od miasta naukowego do Smart City”

Alicja Korenik, “Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich”

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska “Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego”

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *