Rola technologii w rozwoju inteligentnego społeczeństwa. Dlaczego szybki przepływ informacji jest ważny?

Smart cities Wiadomości
fot. pixabay/ilustracyjne

Koncepcja smart city obecnie wydaje się najlepszą, jeśli chodzi o perspektywy dla współczesnych miast. Jej założenia pozwalają na bezpośredni rozwój w najbardziej znaczących sektorach funkcjonowania miejskich ośrodków. Zrównoważony rozwój oznacza bowiem skupienie uwagi na najważniejszych kwestiach dotyczących m.in. życia, prowadzenia biznesu i ochrony środowiska w danym mieście. To wszystko nie mogłoby jednak się odbyć, gdyby nie odpowiednie wsparcie stale rozwijającej się technologii. Dzięki niej coraz częściej obserwujemy w praktyce rozwiązania, które do niedawna były jedynie tworem wyobraźni.

Jednym z kluczowych aspektów rozwoju miast jest infrastruktura, której najważniejszym punktem są technologie informacyjne i komunikacyjne. To one odpowiadają w dużej mierze za poprawę społeczno-ekonomicznych, a nawet ekologicznych warunków życia. Dzięki Internetowi Rzeczy, któremu poświęciliśmy osobny wpis, można jak najefektywniej wykorzystywać miejskie zasoby. Technologie komunikacyjne potrafią znacznie ułatwić kontakt pomiędzy mieszkańcami i ułatwić wymianę informacji. Dziś już trudno wyobrazić sobie, by za pomocą telefonu nie móc umówić się na wizytę u fryzjera, czy na odbiór paczki z kurierem. Technologie coraz śmielej wkraczają też do administracji, dzięki czemu sprawy urzędowe niekiedy można załatwić szybciej, za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Ułatwia to też dostęp do informacji publicznej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu niektóre rozwiązania trudno było sobie nawet wyobrazić. 

Rozwój technologii może więc stać za poprawieniem relacji wynikających z konieczności sprawnej komunikacji. Dla mieszkańców może to być instrument umożliwiający czynny udział w wytyczaniu kierunków rozwoju miasta. Ułatwiają zaproszenie mieszkańców do dyskusji na temat życia miasta i planów na przyszłość. W aspekcie społecznym, Internet – odpowiednio wykorzystany – może być także narzędziem rozwiązującym problemy i prowadzić do zacierania polaryzacji społeczeństwa. Odpowiednie wykorzystanie jest tu kluczem, bo należy pamiętać, że korzyści płynące z danych rozwiązań zależą od tego, w jaki sposób ludzie będą potrafili je wykorzystać. W myśl koncepcji smart city, potrzeba do tego inteligentnego społeczeństwa, potrafiącego korzystać z otrzymywanych szans.

Technologia znacznie przyspiesza tempo naszego życia, ale też potrafi zaoszczędzić nam sporo czasu. Szybki przepływ informacji czy możliwość tworzenia wirtualnych baz danych powodują, że w każdej chwili możemy mieć pod ręką to, czego potrzebujemy. Inteligentne sieci mogą same zbierać i analizować dane, by samoczynnie reagować na zmiany i w ten sposób rozwiązywać bieżące problemy miast. Po stronie włodarzy leży odpowiednie prowadzenie polityki informacyjnej, wykorzystujące narzędzia, jakie daje technologiczny rozwój. Sieć może być potężnym środkiem kształtowania miejskiej przestrzeni. Wszystko zależy od tego, czy – w myśl zrównoważonego rozwoju – w ślad za rozwiązaniami technologicznymi, pójdą także pozostałe sfery miejskiej tkanki.

Źródła:

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska “Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego”

Matylda Wdowiarz-Bilska, “Od miasta naukowego do Smart City”

Alicja Korenik, “Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich”

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *