Uczczono rocznicę Porozumień Sierpniowych

W niedzielę 4 września związkowcy z Torunia, Inowrocławia, Włocławka i Grudziądza uczestniczyli w obchodach 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Samorząd toruński reprezentował zastępca prezydenta Paweł Gulewski. Obchody zainaugurowała msza św. w katedrze św. Janów z udziałem delegacji i pocztów sztandarowych miejskich i zakładowych struktur “Solidarności” z Torunia, Inowrocławia i Grudziądza. Następnie uczestnicy udali się na plac Rapackiego, gdzie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ludzi “Solidarności”. Wiązanki pojawiły się także od pomnikiem patrona związku, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przy alei św. Jana Pawła II.

Okolicznościowe słowo do obecnych wygłosił kapelan ludzi pracy ks. prałat Józef Nowakowski. Po złożeniu wieńców odśpiewano wspólnie hymn Polski i pieśń Boże, coś Polskę.

Na uroczystościach obecni byli miedzy innymi Tomasz Jeziorek, przewodniczący Regionu Toruńsko-Włocławskiego “Solidarności”, jego poprzednik Jacek Żurawski oraz Władysław Krypel – przewodniczący Zarządu Regionu Toruńskiego przed połączeniem struktur toruńsko-włocławskich, co nastąpiło w 2006 roku.

Sierpniowe protesty robotników Gdańska i Szczecina w 1980 r. spowodowały szybki odzew w województwie toruńskim. Już 21 sierpnia załoga “Towimoru” przystąpiła do strajku. 15 października 1980 r. w “Towimorze” delegaci zakładowych komitetów założycielskich Regionu Toruńskiego wybrali Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ “Solidarność” z Edwardem Strzyżewskim na czele, a 4 lipca 1981 r. powołano stałe władze Regionu Toruńskiego NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Antonim Stawikowskim.