Tu się dobrze mieszka. Czym charakteryzują się inteligentne osiedla?

Termin inteligentne miasta stał się już na tyle powszechny w użyciu, że zdążyliśmy się z nim oswoić. Dużo rzadziej jednak mówi się o inteligentnych osiedlach, a szkoda – bo zaczynają one wkraczać do polskiej rzeczywistości. Ich cechą charakterystyczną jest spójny system zarządzania, wykorzystujący nowoczesne technologie i zieloną energię oraz nakierowanie na pełnienie dodatkowych funkcji – […]

Więcej

Bazy danych w inteligentnych miastach. Co warto o nich wiedzieć?

Nie istnieje jedna koncepcja smart city, choć we wszystkich można wyszczególnić kilka dystynktywnych cech, skupiających się wokół gospodarki, środowiska, zarządzania, codziennego życia, mobilności i ludzi. To, co łączy wszystkie modele inteligentnych miast to bazy danych, będące podstawą zintegrowanej infrastruktury teleinformacyjnej. Katarzyna Gotlibowska w swoim artykule[1] opisuje m.in. koncepcję miasta inteligentnego Cohena, w której otwarte bazy […]

Więcej

Polityka energetyczna w smart city. Na czym musi się opierać?

Współcześnie dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że postępująca urbanizacja negatywnie wpływa na jakość środowiska naturalnego, zwiększając zanieczyszczenie powietrza i niekorzystnie oddziałując na warunki życia w miastach. Niemniej, co roku liczba mieszkańców miast zwiększa się  o 60 mln osób, a do 2030 r. sześć na dziesięć osób będzie mieszkańcem miasta[1]. To właśnie w miastach zużywane jest […]

Więcej

Miasta bez prywatnych samochodów? To nowy trend w smart cities

Betonowa infrastruktura współczesnych miast przygotowywana jest z myślą o ruchu samochodowym, który w XX wieku był nieodłączoną częścią rozwoju urbanistycznego. To się jednak zmienia. Prywatne samochody zaczynają być wypierane przez publiczne środki transportu, a na popularności zyskuje idea car-sharingu i rozwiązania, mające na celu wyeliminowane aut z centrów miast. Czy docelowo wizja świata jako globalnej […]

Więcej

Mikromobilność w smart city. Popularny trend w inteligentnych miastach

Polskie miasta wysuwają się niechlubnie na czoło Europy pod względem liczby samochodów, przypadających na 1 tys. mieszkańców. Przykładowo w Warszawie jest to 715, a w Berlinie tylko 333[1]. To duży problem, przede wszystkim społeczny i ekologiczny. Receptą na jego rozwiązanie może okazać się mikromobilność i urządzenia transportu osobistego, które doskonale wpisują się w założenia idei […]

Więcej

Inteligentny marketing w smart city. Co warto wiedzieć?

Miasta coraz częściej wykorzystują ideę smart w swoich działaniach marketingowych. Na tym gruncie wykształciła się koncepcja smart marketingu, wykorzystująca nowoczesne technologie i koncepcję zrównoważonego rozwoju. Inteligentny marketing pozwala nie tylko zwiększyć atrakcyjność miasta, ale także wzmocnić (lub stworzyć) jego przewagę konkurencyjną w regionie, a także zaspokoić potrzeby różnych grup konsumentów. Marketing terytorialny inaczej nazywany jest […]

Więcej

Smart city, czyli miasto zrównoważone. Co to oznacza w praktyce?

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i transportu miejskiego to jedna z najważniejszych cech miast przyszłości. Harmonijne łączenie środowiska zurbanizowanego ze środowiskiem przyrodniczym przyczynia się nie tylko do wzrostu jakości życia mieszkańców, ale także dobrobytu samego miasta. Niełatwo osiągnąć taki efekt, choć zgodnie z najnowszym rankingiem Arcadis Toruń w kategoriach zrównoważenia jest jednym z najlepszych miast do […]

Więcej

To nie musi być drogie. Jak finansować rozwiązania smart city?

Rozwiązania technologiczne nie muszą być dużym obciążeniem dla budżetów miejskich. Samorządy mają do dyspozycji kilka modelów finansowania smart rozwiązań, m.in. partnerstwo publiczno-prywatne czy model typu success fee. Dodatkowo, istotnym wsparciem finansowym są dofinansowania rządowe i unijne, jak chociażby dotacje na realizację projektów, udzielane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Nie da się ukryć, że jedną z […]

Więcej

Bezpieczne smart city, czyli jakie?

Kluczowym czynnikiem, klasyfikującym miasto jako smart city, jest odpowiadanie na potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne ludzi. Nasuwa się jednak pytanie: czy tylko? Eksperci wskazują, że wprowadzanie nowych technologii i dążenie do zrównoważonego rozwoju jednostek miejskich nie może odbywać się w oderwaniu od zagadnień bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w smart city rozpatrywane jest praktycznie we wszystkich obszarach jego […]

Więcej

Gospodarowanie odpadami w smart city. Na czym polega?

Śmietniki na kartę, wyposażone w sensory temperatury i ruchu oraz panele fotowoltaiczne? To nie science fiction. Tego typu rozwiązania już niedługo staną się normą, a obecnie ich funkcjonowanie jest jednym z wielu symptomów transformacji miasta w nowoczesną jednostkę smart city. Sprawdzamy, czym jeszcze charakteryzuje się gospodarka odpadami w inteligentnych miastach. Gospodarowanie odpadami przechodzi dziś prawdziwą […]

Więcej

Smart city. Przykłady najinteligentniejszych miast na świecie i w Polsce

Ocena miasta pod względem efektywności w realizacji założeń koncepcji smart city nie jest łatwa z prostej przyczyny. Naukowcy muszą wziąć pod uwagę mnogość czynników, z których niektóre wzajemnie się warunkują, a ocenę dostosować do ogólnej sytuacji ekonomiczno-społeczno-gospodarczej kraju. Zdaniem badaczy najinteligentniejsze miasta na świecie to Londyn, Nowy Jork i Paryż, a w Polsce – Warszawa […]

Więcej

Potencjalne przeszkody w procesie budowania inteligentnego miasta

Nie sposób zaprzeczyć szeregu korzyściom, płynącym z wdrażania koncepcji smart city. Same chęci jednak nie wystarczą, a na drodze ku idei smart czeka wiele trudności i, nierzadko, zamkniętych drzwi. Badacze tematu wśród najpoważniejszych barier w realizacji inteligentnych rozwiązań wymieniają niedostateczne finanse, ryzyko polityczne, opór przed nowym i brak świadomości mieszkańców, a także nieefektywne rozwiązania organizacyjno-prawne. […]

Więcej

Inteligentne nie tylko miasto. Koncepcja smart village

Zrównoważony transport lokalny, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, dbanie o środowisko naturalne, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, dostęp do e-usług i wykorzystywane nowoczesnych technologii do poprawy jakości życia… Brzmi, jak opis idei smart city? Tak, ale nie każdy wie, że taką definicję równie dobrze można by zastosować do opisu koncepcji smart village. Czym są zatem inteligentne wioski? Smart […]

Więcej

Slow city a smart city. Czy hybryda obu koncepcji jest możliwa?

Smart i slow nie muszą się wykluczać, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że mają wiele cech wspólnych, które można wykorzystać do połączenia obu koncepcji. Miasto inteligentne w duchu slow dążyłoby do poprawy jakości życia mieszkańców przy poszanowaniu środowiska i kapitału kulturowego. Siłą takiego miasta byłoby promowanie lokalnych wartości, używając do tego nowoczesnych technologii. Idea Cittaslow narodziła […]

Więcej

Czy smart city może być groźne?

Smart city to pojęcie, które w ostatnich latach gwałtownie zyskuje na popularności, a nawet wyznacza kierunki rozwoju dla współczesnych miast. O ile jednak większość społeczeństwa potrafi wymienić najważniejsze korzyści, płynące z wdrożenia koncepcji inteligentnych miast, tak już niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może ona nieść za sobą zagrożenia. Eksperci podkreślają, że entuzjazm powinien iść […]

Więcej

Miasto blisko obywatela, czyli czym jest partycypacja społeczna w smart cities?

Sukcesywne wdrażanie koncepcji smart city to jedno z największych wyzwań współczesności. Kluczowy w budowaniu inteligentnych miast jest udział społeczności miejskiej. Miasto przyszłości musi być nie tylko dostępne dzięki nowoczesnym technologiom, ale także po prostu przyjazne dla swoich mieszkańców i wszystkich użytkowników przestrzeni. Mieszkańcy Torunia mogą współuczestniczyć w tworzeniu miasta m.in. poprzez budżet partycypacyjny. Bezpieczną i […]

Więcej

Nowoczesne technologie jako czynnik wzmacniający inteligencję miast

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają niebagatelną rolę w rozwoju koncepcji inteligentnego miasta (ang. smart city). Ich implementacja do przestrzeni miejskiej widoczna jest z jednej strony w obecności w mieście inteligentnych urządzeń, a z drugiej w mądrym zarządzaniu miastem. W Toruniu do rozwoju sektora ICT może przyczynić się m.in. realizacja projektu Toruń Space Labs. Potrzeby, związane z […]

Więcej

Smart city musi być eko. Jak uczynić miasto bardziej zielonym?

Walka o czyste powietrze, ekologiczny transport i efektywną energetykę toczy się w polskich miastach od dawna. Toruń inwestuje w instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych, kupuje elektryczne autobusy i sadzi kwietne łąki. To ważne kroki, ale wciąż zbyt małe, by mówić o inteligentnym środowisku. A ono jest podstawą dla współczesnych smart cities. Inteligentne miasto to nie […]

Więcej

Jedna karta, wiele możliwości. Czym jest zintegrowana karta usług miejskich?

Koncepcja inteligentnego miasta (ang. smart city) budzi coraz większe zainteresowanie zwykłych mieszkańców. I słusznie, bo mogą oni wiele zyskać na wdrażaniu w życie smart-rozwiązań. Jednym z nich jest informatyzacja procesów, związanych z funkcjonowaniem transportu miejskiego. Chodzi o nowoczesne karty miejskie, które mogłyby dodatkowo integrować w sobie wiele dodatkowych funkcji. Czy mieszkańcy Torunia mogą liczyć na […]

Więcej

Smart cities w Polsce. Rzeczywistość czy utopia?

Według najnowszego raportu IESE Cities in Motion Index 2019, klasyfikującego najbardziej inteligentne miasta na świecie, w pierwszej setce znalazły się zaledwie dwa polskie miasta: Warszawa (na 69 miejscu) oraz Wrocław (miejsce 95). Na podium rankingu od lat pozostają Nowy Jork, Londyn i Paryż, jednak w czołówce są też inne europejskie metropolie, takie jak Amsterdam czy […]

Więcej